DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

    Klachten zijn er om op te lossen! 


Zoals u bij “Over u en ons” heeft kunnen lezen, is het De HypothekenMakelaar.nl er alles aan gelegen om eerlijke topkwaliteit te leveren. Daarom volgen we de marktontwikkelingen op de voet, blijven we up-to-date met fiscale en sociale wetgevingen, en blijven we we als SEH-Erkend Hypotheek Adviseur via de Permanente Educatie consequent op de hoogte. Daarnaast zijn er  allerlei objectieve kwaliteitswaarborgen gesteld. 

De HypothekenMakelaar.nl investeert in kwaliteitswaarborgen zoals
SEH, Autoriteit Financiële Markten (AFM), klachtenregeling, etcetera. Maar omdat er ondanks alle inspanningen toch wel eens iets mis kan gaan, zijn we ook aangesloten bij een landelijk klachteninstituut.  Medio 2006/2007 gaat het SKV op in het nieuwe klachteninstituut "KIFID" met een heuse Ombudsman Financiële Diensten. Dit nieuwe Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is  opgericht door verschillende organisaties uit de financiële branche en bedoeld als één loket voor geschillen, waarin diverse bestaande geschillenregelingen ineen vloeien. 

Als er naar uw beleving onverhoopt iets in onze dienstverlening mis is gegaan, dan
belt u ons gewoon even, of desgewenst kunt u hier uw klacht op schrift stellen. 
Gegarandeerd dat De HypothekenMakelaar.nl er alles aan zal doen om een goede oplossing te vinden, desnoods via mediation, want klachten zijn er om op te lossen en om van te leren! Komen wij er samen niet uit, dan zal de Ombudsman van het klachteninstituut "KIFID" zijn oordeel vellen. 

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw onderwerp:
Bericht:


 Laatste update: 24/09/2009 16:16.43