DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.
Maximale of maximaal verantwoorde Hypotheek ?!
 
Als u uw leencapaciteit in detail wilt berekenen, is dat een vrij complexe exercitie op basis van heel veel gegevens. Bijvoorbeeld op vaste en variabele inkomenscomponenten, obv beschikbaar onverpand vermogen en rekening houdend met reeds lopende financieringen, maar ook met de aftrekbaarheid van die leningen. Maar ook eventuele Eigen Woning Reserve en soms met pensioeninkomen. Veel informatie dus, veel informatie ook waar u over dossierkennis (bijvoorbeeld mbt de zeer complexe 'bijleenregeling' en daarin opgenomen de 'goedkoper wonen ' en verraderlijke partnerregeling ) moet beschikken DeHypothekenMakelaar.nl kan u daarin bijstaan.

Veel websites bieden een ‘quick and dirty’ rekenprogrammaatje waar u met een krantenwijk riante villa’s zou kunnen aankopen, maar de feitelijke praktijk pakt natuurlijk heel anders uit, zeker na de kredietcrisis die zo rond 2007 vanuit de VS over de wereld werd uitgestort….

DeHypothekenMakelaar.nl biedt u 3 rekenmogelijkheden:  ‘quick and dirty’ of maximale hypotheek berekenen in detail, en tot slot vergeet u niet om de NIBUD budgettering door te nemen voordat u te zware lasten op de schouders neemt, die u later zullen opbreken!
 
 
1. Snelle berekening maximale hypotheek
Hieronder berekent u zo gemakkelijk mogelijk uw leencapaciteit. Daarbij kunt u voor het gemak rekening houden dat een kredietfaciliteit qua last berekend wordt op 2% per maand van de kredietlimiet, het actueel uitstaande saldo is dus wat ondergeschikt. Op jaarbasis dus 24% van de kredietlimiet als fictieve niet-aftrekbare last. En die tikt zwaar door op de leencapaciteit, rekent u maar minstens met de factor 2. Voorbeeld: € 300.000 leencapaciteit berekend, € 25.000 doorlopend krediet vermindert dat dan al snel met € 50.000 naar € 250.000! Reken u dus niet te rijk en maak een afspraak voor een serieuzer inschatting van uw kansen op de hypotheekmarkt.

> 1. SNEL BEREKENEN
 
 
2. Gedetailleerder NHG berekening
Deze berekening is obv NIBUD/NHG normen, maar zonder details die daarbij moeten worden meegewogen. Soms zijn er goede argumenten om een hogere financiering verstrekt te krijgen, bijvoorbeeld aantoonbare inkomenscarrière obv uitstekende CV al dan niet in combinatie met eigen spaargeld en een niet maximale hypotheek. DeHypothekenMakelaar.nl kan dat samen met u glashelder in kaart brengen tot een -waar mogelijk- verdedigbaar en realiseerbaar dossier. Bel dus DeHypothekenMakelaar.nl op 073- 59 44 112 voor een persoonlijke afspraak!

> 2. IN DETAIL NHG BEREKENEN
 

3. Nibud budgettering (TIP !)
Het is heel verstandig om uw nieuwe indicatieve woonlast eens door te rekenen via het NIBUD budgetteringsprogramma. Daar ziet u 3 scenario’s van gemiddeld laag en hoog uitgavepatroon versus uw eigen huidige uitgavepatroon. Dat geeft u een goed beeld waar de schoen kan gaan wringen: bent u desnoods bereid de wintersportvakantie op te geven voor luxer wonen?  Hier berekent u het en ziet u de nuchtere feiten voordat u de langlopende verplichtingen aan gaat.

> 3. Nibud budgettering
 
 
4. Klantprofiel opmaken
Maak hier uw klantprofiel aan voor de juiste opzet van uw financieringsconstructie die past bij uw eigen situatie en bij uw eigen wensen en uw eigen ideëen. Want het wordt ten slotte uw hoogsteigen hypotheek!
 
> 4. Klantprofiel
 
 
5. En wie zet nu alles begrijpelijk op een rij?
Om alles vervolgens even helder in kaart te brengen maakt u hier een afspraak met DeHypothekenMakelaar.nl, want die is 24 uur per dag bereikbaar en staat graag voor u klaar!

> 5 Alles op de rij


Laatste update: 25/06/2019 10:35.39