DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

        Uw volgende huis kopen, wellicht vindt u uw droomhuis HIER ?


Bij het kopen van een ander eigen huis komt heel wat kijken, ook al bent u ervaringsdeskundige, omdat u al eerder het hele traject doorliep. Want inmiddels kunnen wettelijke bepalingen, zoals de "bijleenregeling" ingrijpende gevolgen hebben op uw rente-aftrek of de Wet Inkomstenbelasting 2001 op uw bestaande polis van levensverzekering.

De HypothekenMakelaar zet daarom hier voor u wat aandachtspunten op een rij. Via ons contact formulier kunt u natuurlijk extra informatie opvragen of een offerteverzoek doen.

Eerst afwegen: huren of kopen?
Het is verstandig om als u andere woonruimte zoekt, éérst de afweging te maken tussen huren of kopen. Als u bijvoorbeeld voor uw werk moet verhuizen, zou dat van tijdelijke aard kunnen zijn. In tijden dat huizenprijzen fors stijgen, zoals tot aan 2002, kunt u de "kosten koper" alweer snel terug verdiend hebben. Maar in vlakke of zelfs dalende markten, kan dat wel eens anders zijn. U kunt dan geconfronteerd worden met langere verkooptermijnen, en zult wellicht op uw prijs moeten toegeven.

Na 5 jaar huren is uw "Eigen Woning Reserve" verdampt.
Huren kan daarom ook wel eens een optie zijn. Als dat huren 5 jaar trouwens heeft geduurd, kan uw nadelige "Eigen Woning Reserve" verdampt zijn, zodat u weer volle renteaftrek kunt bedingen. Best interessant en ter serieuze overweging?! 

Op naar een Erkend Hypotheek Advieur.
Maar als het toch kopen is geworden, dan is de volgende stap die naar een Erkend Hypotheek Advieur. Die kan bepalen hoeveel u verantwoord zou kunnen lenen. Rekening houdend met ±8,5% kosten koper (zoals 6% overdrachtsbelasting, notariële en 1% afsluitkosten), uw beschikbare vermogen en uw overwaarde, weet u dan de maximale aankoopprijs, ofwel de prijs "kosten koper".

Het web op en naar de makelaar.
Met die wetenschap kunt u vervolgens op het web rondsnuffelen (bijvoorbeeld bij "interessant"  VBO, www.funda.nl, of Dimo) of een NVM of andere geregistreerde makelaar raadplegen. U kunt daar informeren wat er publiek te koop staat, maar de makelaar heeft ook een “stil bestand”. Dat zijn verkopers, die nog geen bord in de tuin willen, maar die eerst proberen om in stilte een koper te vinden. U kunt zich daar laten inschrijven als woningzoekende zodat u als eerste geïnformeerd wordt van alle nieuwe aanbiedingen. Op de pagina "Interessant" vindt u veel zoeksites, waar u desgewenst ook zélf uw eigen woning voor de  verkoop kunt aanbieden aan de markt.

* AankoopTips van De HypothekenMakelaar.nl :


HypotheekOfferte of extra informatie aanvragen

Houd rekening met de ontwikkeling van een wijk
Als in een woonwijk veel verhuisd wordt en vaak veel te koop staat, is dat meestal niet zo positief. Waar echter maar zelden iets te koop staat, is daardoor meestal gewild. Weinig aanbod drijft de vraagprijs op. Woonwijken die wat ouder zijn, kunnen zich soms negatief ontwikkelen. Sommige wijken in grote steden zijn daardoor zelfs moeilijker te financieren. Oppassen dus, want je wilt straks ook nog een keer kunnen verhuizen?

terug

Informeer bij de gemeente naar bestemmingsplannen
Bij de gemeente kunt u zo binnenlopen om te informeren naar het huis en de wijk waar uw oog op is gevallen. De ambtenaar vindt het meestal leuk om u dan bestemmingsplannen en plattegronden van de omgeving te tonen. Dit soort belangrijk en toch simpel onderzoek, wordt zeker niet altijd gedaan, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn, niet vergeten dus!

terug

De makelaar onroerende zaken voor aankoopbemiddeling
Voor de aankoop kunt u overwegen een makelaar in te schakelen om u professioneel te informeren, te begeleiden en te behoeden voor kostbare fouten. Daarvoor bent u dan natuurlijk courtage verschuldigd. De verkoper zal in moeilijker markten vaak een makelaar inschakelen, terwijl in goede tijden een eigen bord in de tuin al wonderen doet.

terug

Check of verbouwingen met vergunning zijn gerealiseerd.
Want als later zou blijken dat dit niet het geval is, dan zou de gemeente wel eens vervelend kunnen gaan doen, en desnoods herstel in oude situatie kunnen bedingen. Mogelijk is er al een te lange periode van "gedogen" verstreken, zodat de gemeente juridisch niet zo sterk staat, maar voorkomen is altijd beter dan genezenen. Wanneer de verkoper u onvoldoende kan overtuigen, loopt u dus even bij de gemeente afdeling bouwzaken binnen, om een en ander te verifiëren.

terug

De makelaar kan u laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd
Elk huis heeft zijn prijs, bepaald door met name de wijk, de ligging, grondoppervlakte en de woning zélf. De makelaar kan u uit een online verbinding met het kadaster, laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd. Dat geeft u een beter beeld hoe reëel de vraagprijs is. Voor sommige bijzondere objecten is natuurlijk geen goed vergelijk, bijvoorbeeld een voormalig bankgebouw of postkantoor die voor bewoning vrijkomt.

terug

Informeer naar de mogelijkheid om een 'optie' op het huis te nemen. U wint dan wat extra bedenktijd.
Wettelijk is er al een bedenktermijn van minstens 3 dagen nadat koper en verkoper het schriftelijke koopcontract ondertekend in ontvangst hebben genomen. Zon- en feestdagen worden daarin niet meegeteld, die verlengen dus de wettelijke termijn. Besluit u van uw aankoop af te zien, dan kan dat zonder toelichting en/of boete. Het is verstandig dit bericht aangetekend te verzenden, dat voorkomt latere ongewenste discussie.

terug

Vergeet niet uw wensenlijst consequent te volgen, aan welke zaken wilt u geen concessies doen
Om te voorkomen dat u tijdens een bezichtiging verliefd zou kunnen raken op bijvoorbeeld de prachtige designkeuken, is het goed van tevoren de woonwensen helder in kaart te brengen. Wat vindt u belangrijk voor het wooncomfort van uw eigen woning, en waaraan wilt u geen concessies doen:

  • Mag er sprake zijn van wat achterstallig onderhoud, bent uzelf handig, of moet u alles laten doen?
  • Hoeveel kamers wilt u minstens, hoeveel kids zijn er gepland?
  • Een tuin, hoe groot, houdt u van tuinieren, of prefereert u een balkon?
  • Bent u zonaanbidder, en moet de tuin dus op zuid liggen, of liever juist niet?!
  • Een garage, of is een schuurtje voldoende, wat voor hobby’s heeft u?
  • Vlakbij voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer, of is “achteraf” ook goed?
  • Meer van dit soort criteria vindt u in de lijst waarop u samen aankruist of u hieraan wel of geen concessies wilt doen.

Als u deze lijst consequent aanhoudt, is de kans dat u toch nog op het verkeerde huis verliefd wordt kleiner. Als niet al uw primaire voorwaarden zijn ingevuld. dan kan dat achteraf lelijk gaan opbreken! Het gemis aan bijvoorbeeld parkeerplaats, een goede stalling voor uw motor of ruimte voor uw hobby, gaat op den duur steeds meer irriteren! Als dat reden wordt om alweer snel te verkassen, is dat duur lesgeld! 

terug

U heeft onderzoeksplicht !
De verkoper mag aan de koper geen belangrijke zaken verzwijgen, op straffe van schadevergoeding of desnoods ongedaan maken van de verkoop. Desalniettemin rust op u een onderzoeksplicht: zaken die u had kunnen weten, zult u niet achteraf op het bordje van de verkoper kunnen leggen! Voor oudere bouw bijvoorbeeld mag eenieder bekend worden geacht, dat die vaak over minder isolatie beschikte, en dat er misschien nog loden pijpen en stoffen electra in zit, etcetera . Een bouwkundige inspectie kan dan geen overbodige luxe zijn, terwijl de kosten van een paar honderd euro relatief te verwaarlozen zijn!

terug

Taxatierapport
De taxatie van de woning is meestal noodzakelijk voor het verkrijgen van de hypotheek, maar soms is de WOZ-verklaring voldoende. Die WOZ-waarde kan al een aardige waarde-indicatie geven, informeer daar dus naar! Deze waardes kunnen u als koper helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs. De definitieve taxatie-opdracht kunt u het beste via een Erkende Hypotheek Adviseur regelen, die kan namelijk adviseren of de waarde vóór of nà verbouwing nodig of verstandiger is, en dat scheelt in de kosten. Niet alleen de kosten van de taxatie zélf, maar ook die van het toepasselijke rente tarief: NHG-, basis of toptarief? Steeds meer geldverstrekkers meten precies op tot hoever de makelaar buiten zijn vestigingsplaats mag taxeren, zonde van de kosten als u de opdracht al verstrekte aan de verkeerde taxateur!

terug

Pas op: een “voorlopig” koopcontract bindt u wel degelijk!
Heeft u overeenstemming bereikt over de prijs, dan wordt een 'voorlopig koopcontract' opgesteld. Maar let op: voorlopig betekent niet vrijblijvend! Het wil niet meer zeggen dan dat de “puntjes op de i “ nog gezet worden, maar de juridische overeenstemming is een feit. Vanaf de dag dat de koper het door verkoper mede getekende document ontvangt, gaan uw 3 (werk)dagen wettelijke bedenktijd in! Als u mondeling overeenstemde, is er juridisch ook al een overeenkomst, maar de verkoper zal moeten meewerken om vervolgens het schriftelijke koopcontract op te maken, want pas dan gaat uw bedenktijd lopen.

terug

Korting tot wel 0,6% (!) hypotheekrente en garantie mits u binnen het maximale grensbedrag NHG blijft!
Bij de aankoop van een woning krijgt u te maken met allerlei kosten. Een overzicht van de kosten rond de aankoop van een huis vindt u in het schema. Als u daarbij boven de jaarlijks aangepaste NHG grens uitgaat, zal de tot wel 0,6% oplopende rentekorting en de waardevolle garantieregeling aan uw neus voorbij gaan. Vraag De HypothekenMakelaar dus naar de voorwaarden, kosten en de actuele NHG kostengrens.

terug

Overdracht en oplevering
De overdracht of oplevering is de laatste fase van het koopproces. Inspecteer uw nieuwe woning vóór de definitieve oplevering en net voordat u bij de notaris de handtekeningen zet en de sleutels in ontvangst neemt. Min of meer onroerende zaken die u volgens koopcontract overnam, dienen aanwezig te zijn. Het huis dient in goede staat en leeg opgeleverd te worden.

terug

Koopt u een appartement
Koopt u een appartement dan zit in het aankoopbedrag ook een aandeel in het onderhoudsfonds. Informeer daar naar, en informeer ook naar de staat van onderhoud en de balans- vergader- en bankstukken van de VVE, want als er achterstallig onderhoud is aan bijvoorbeeld het dak, hout of gevelwerk, dan wilt u niet plots met die kosten geconfronteerd worden! Dit aandeel in het onderhoudsfonds is trouwens een Box-3 bezit, of de fiscus de financierings- of rentekosten daarmee slechts pro-rata in aftrek accepteert is ons uit de praktijk niet bekend.

terug

Nog meer aankooptips
Nog meer aankooptips vindt u bij eerste_huis kopen. Want die tips gelden natuurlijk ook voor degene die al eerder een eigen huis kocht.

terug

U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

>Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens. 


Laatste update: 27/05/2019 15:12.12