DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Aansprakelijkheid vreugdevuur Scheveningen ingewikkeld

 

Nu de brand op het strand is geblust, rijst de vraag wie de schade gaat betalen als gevolg van het vreugdevuur. Is de stichting met vrijwilligers aansprakelijk? Heeft de gemeente Den Haag een aansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde gesteld voor de vergunning? Of moet de gemeente over de brug komen omdat het nalatig was in het toezicht? Noch de gemeente Den Haag noch de Scheveningse bouwers zijn bereikbaar om vragen te beantwoorden. Wel of niet verzekerd: het aansprakelijkheidsvraagstuk zal bijzonder lastig worden. “Dit gaat richting Haaksbergen.”

 

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt door gemeenten steeds vaker als voorwaarde gesteld voor een vergunning, zegt Michiel Bredius, partner bij Klap Evenementenverzekeringen. “Zeker de helft van de gemeenten stelt zo’n eis bij evenementen. Maar het hoeft dus niet altijd....” Volgens Bredius is het bijvoorbeeld wel gebruikelijk bij grote vuurwerkshows, maar daar zit dan een professionele organisatie achter die een dergelijke verzekering ook kan betalen.

Dekking

Het vreugdevuur in Scheveningen wordt georganiseerd door een stichting van vrijwilligers. “Dat is natuurlijk wel iets anders dan een groot dancefestival”, zegt Alex van Poppel van NoRisk, een adviesbureau voor evenementenverzekeringen. “Als je een groot evenement wil verzekeren, moet je voor de aanvraag van een vergunning een aantal stukken aanleveren waarin heel nauwkeurig staat wat je gaat doen. Vervolgens zal er met een verzekeraar overleg moeten zijn voordat ze de risico’s willen afdekken.” Voorafgaand aan een verzekerd evenement volgt meestal ook een schouw waarbij bijvoorbeeld gecontroleerd wordt of alles conform de afgegeven vergunning plaatsvindt. In Scheveningen werden de pallets 13 meter hoger opgestapeld dan volgens de vergunning mocht. “De vraag of er dan wel dekking is, zou zeker discussies kunnen opleveren.....”, zegt Van Poppel.

Haaksbergen

Op 31 december constateerde de brandweer al dat de stapel hoger was dan afgesproken. Daarop werden de dranghekken verder naar achteren geplaatst, maar de toren hoefde niet deels afgebroken te worden. Dat zou er ook op kunnen wijzen dat de gemeente Den Haag nalatig was bij het controleren of de vergunningsvoorwaarden wel werden nageleefd. “Er zijn dingen misgegaan. De gemeente heeft hier wel een flinke bok geschoten”, zegt Bredius. “Dit gaat richting Haaksbergen.” In de Overijsselse gemeente werd onterecht een vergunning afgegeven voor een monstertruck-evenement met fatale gevolgen.

De mede-eigenaar van Klap verwacht dat het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag een ingewikkeld traject gaat worden. “In eerste instantie zal er wel naar de organisatie gekeken worden. Maar het kan natuurlijk ook dat er meerdere partijen aansprakelijk zijn.” Volgens Van Poppel wordt het lastig om te bepalen in welke mate de partijen niet juist of zelfs verwijtbaar gehandeld hebben. “Dat is voer voor juristen.”

Niet succesvol

Professor en advocaat bij AKD Gerrit van der Veen schreef voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een naslagwerk over overheidsaansprakelijkheid. Volgens hem is het wel mogelijk om een gemeente aansprakelijk te stellen voor een evenement waar een vergunning voor verleend is, maar leidt dat niet snel tot succes..... “Onder meer omdat het de vraag is of de bewuste schade nu echt door de vergunning is veroorzaakt, of wellicht door handelen in strijd met die vergunning, of nog door andere oorzaken...”, aldus Van der Veen.

Ook het feit dat een vergunninghouder zich niet aan de voorwaarden houdt, maakt de houder nog niet automatisch aansprakelijk bij een incident. “Het zou relevant kunnen zijn of dat incident is veroorzaakt juist door overtreding van die voorwaarden, of (ook) door een andere oorzaak.”

Onzeker

De kans op succes bij een claim vanwege nalatigheid van de gemeente acht de advocaat ook onzeker.... De overheid heeft een algemene taak om te controleren op naleving van de regels. Als die taak ernstig wordt verwaarloosd, kan daar volgens Van der Veen overheidsaansprakelijkheid uit voortvloeien. Maar volgens de advocaat zijn er maar weinig voorbeelden waarin een vordering op de overheid succes had....

Volgens Van der Veen kan het voor benadeelden geen kwaad om eerst het feitenonderzoek van de gemeente Den Haag af te wachten. “Ook als zij de gemeente aansprakelijk willen stellen. Voor vorderingen uit onrechtmatige daad geldt (meestal) een verjaringstermijn van vijf jaar na bekendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon”, aldus Van der Veen.

BRON: AMweb  Bart van de Laak Laatste update: 3 jan 2019

 

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 05/01/2019 12:27.27