DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

PAS OP Overbruggingskrediet soms (deels) box 3 !!

Eerder hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het goedkeuringsbesluit van Menno Snel. In bepaalde gevallen ontstaat er (deels) een box 3 schuld bij een doorstromer en een 'starter' (geen huwelijk gemeenschap goederen). De doorstromer met een eigenwoningreserve heeft in bepaalde gevallen een box 3 schuld. 

Maar wat gebeurt er fiscaal bij een overbruggingskrediet (voorfinanciering eigenwoningreserve 'doorstromer')?

Zonder draagplichtovereenkomst of toepassing goedkeuringsbesluit ontstaat fiscaal het volgende plaatje:

 

Uitgangspunten

 

 

 Gezamenlijk 

 

Aflossingsstand A voortzetten

 

 € 100.000

      <<<

50% annuïteitenhypotheek

Eigenwoningreserve relatie A

 €  20.000

 

 

 

Overbruggingskrediet 

 

 

 €   20.000

 

Annuïteitenhypotheek

 

 

 € 200.000

 

Aflossingsstand B voortzetten

 

 € 100.000

      <<<

50% annuïteitenhypotheek

Eigen middelen B

 

 €    20.000

 

 

 

 

 

 

 

Verwervingskosten

 

 

 €   240.000

 

 

 

 

 

 

Financieringsopzet

 

 

 

 

Aankoop

 

 € 240.000

 

 

Leningdeel A

 

 € 100.000

 

 

Leningdeel B

 

 € 100.000

 

 

Overbruggingskrediet

 

 €    20.000

 

 

Eigen middelen

 

 €    20.000

 

 

 

 

 

 

 

Fiscaal voor verkoop oude woning

 

 Relatie A 

 

 Relatie B 

Verwerving 50%

 

 € 120.000

 

 € 120.000

Annuïteitenhypotheek leningdeel A

 

 € 100.000

 

 € 100.000

Overbruggingskrediet

 

 €    10.000

 

 €  10.000 = Box 3

Eigen middelen

 

 €    10.000

 

 €  10.000

 

 

 

 

 

Fiscaal na verkoop oude woning

 

 

 

 

Verwerving 50%

 

 € 120.000

 

 € 120.000

Eigen middelen

 

 €     -  

 

 €  20.000

Eigenwoningreserve

 

 €    20.000

 

 €  -  

Maximale box 1

 

 € 100.000

 

 € 100.000

Bij verkoop wordt het overbruggingskrediet weer ingelost en lost relatie B diens box 3 schuld af, waarna enkel €200.000 annuitair (box 1) resteert.

Zie onder bij download soortgelijk excelbestand als bovenstaand schema.

Dit rekenvoorbeeld is 'vereenvoudigd'. Het gaat hier om het signaleren van het probleem bij een overbruggingskrediet, waarbij 'onbewust' een box 3 ontstaat. Het voorfinancieren van een te verwachten 'eigenwoningreserve' mag middels een aflosssingsvrije lening. Echter, vanwege de 'gezamenlijke schuld', participeert de partner voor 50% in het aflossingsvrije leningdeel, maar vanwege ontbreken eigenwoningreserve (= overbruggingskrediet), wordt door deze partner niet voldaan aan de aflossingseis (box 1).

Op bovenstaand voorbeeld zijn legio varianten te bedenken. Voor dit artikel gaat het er om dat er mogelijk een deel box 3 ontstaat ingeval van een overbruggingskrediet. Het kan zijn dat de partner (ook) overgangsrecht heeft, zelf ook een eigenwoningreserve heeft (wat dan weer via een overbruggingskreidet - aflossingsvrij - kan worden gefinancierd, of dat er (meer) eigen middelen ingebracht worden, waardoor de casus anders uitpakt.Laatste update: 03/10/2018 12:12.15