DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Fout internist kost Centraal Beheer Eurotonnen

Ontstond de schade aan de nier voor of na het ingaan van de aansprakelijkheidspolis bij Centraal Beheer? Na, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep. Centraal Beheer moet enkele tonnen ophoesten.

Partijen verschilden van mening over de vraag of de schade is ontstaan voordat Centraal Beheer de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar werd van het ziekenhuis (1 april 1990) en over de vraag of de betreffende schade werd gedekt door die verzekering

Het hof: "In juli 1989 is de behandeling van patiënt met het medicijn Pentasa gestart, zijn bloedwaardes waren toen normaal. Op 8 maart 1990 had patiënt een verhoogde bloedwaarde van 336 µmol/L. Deze bloedwaarde is door de internist over het hoofd gezien. In juli 1990 is patiënt met ernstige klachten vanuit Frankrijk naar Nederland gevlogen en in het ziekenhuis opgenomen. Het creatininegehalte in zijn bloed bleek 660 µmol/L te zijn. In augustus 1992 is vastgesteld dat één nier van patiënt ernstig beschadigd was en is de diagnose tubulo-interstitiële nefritis gesteld.

"Het hof overweegt dat in deze zaak niet is gebleken dat de gezondheidsschade zich heeft gemanifesteerd/geopenbaard vóór juli 1991, toen patiënt met het vliegtuig vanuit Frankrijk naar Nederland werd gevlogen met ernstige klachten. Het (mede) aanknopen bij het moment waarop de schade/gezondheidsklachten zich openbaren/manifesteren acht het hof ook, gelet op de redelijke verwachtingen die verzekeringnemer mag ontlenen aan de dekkingsomvang van de verzekering, in een zaak als deze, waar sprake is van een sluipend ziekteproces dat heeft geleid tot schade aan de nieren en uiteindelijk tot daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten, gerechtvaardigd."

Centraal Beheer redeneerde dat het ontstaan van de schade, de aantasting van de gezondheid, beslissend was en niet het moment waarop de schade zich manifesteerde.

Tegenpartij was overigens Reaal, voor april 1990 de verzekeraar die uitkeerde aan de patiënt en vervolgens bij Centraal Beheer aanklopte voor vergoeding van maar liefst € 213.655,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 augustus 2012;.

Bron VVP 26 SEPTEMBER 2018 / HOF Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18092018

VerbijsterendAdvies.nl 

AVB AVERO  claims made was dus wel veel verstandiger geweest... Claims made:

 

Voor dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering dienen zowel de omstandigheid , de aansprakelijkstelling als de schademelding binnen de verzekerde periode te hebben plaats gevonden. Voor aansprakelijkstellingen en meldingen na de verzekerde periode als gevolg van omstandigheden binnen de verzekerde periode is geen dekking. Voor aansprakelijkstellingen en meldingen binnen de verzekerde periode als gevolg van omstandigheden voor de verzekerde periode is ook geen dekking.

 Laatste update: 27/09/2018 11:55.49