DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Kifid: 0,2% renteopslag bij rentemiddeling mag

Consument klaagt over de door de Bank in het voorstel tot rentemiddeling opgenomen vaste opslag op de rente van 0,2%. Deze opslag dekt, zo is namens de Bank in haar verweerschrift en ter zitting toegelicht, het risico dat Consument “uitstapt” nadat rentemiddeling is toegepast en voordat de nieuwe rentevaste periode is geëindigd.

De Commissie overweegt dat de Bank Consument een gespecificeerd en transparant rentemiddelingsvoorstel heeft gedaan. De Bank is niet gehouden rentemiddeling aan te bieden, waarbij de kosten voor tussentijds aanpassen gespreid worden betaald zonder een vaste opslag maar met de voorwaarde dat het restant aan kosten bij “uitstappen” dient te worden voldaan. Van de Bank kan niet worden verwacht dat zij het risico van ‘uitstappen’ op individueel niveau berekent. Voorts is niet gebleken dat de door de Bank gehanteerde opslag van 0,2% onredelijk zou zijn.

Download: "Kifid uitspraak"

Bron: Kifid / DeHypothekenMakelaar.nl

Laatste update: 14/06/2018 12:04.52