DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Tussenvonnis zorgplicht Rabobank

Rechter: ‘Rabo moest klip en klaar uitleggen of eindkapitaal gegarandeerd blijft’

Financiële planning 1720 2

Een bank moet bij het oversluiten van een hypotheek ondubbelzinnig uitleggen of in het nieuwe aanbod het eindkapitaal van een aan de vorige hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering gegarandeerd blijft. Dat oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland in een zaak die is aangespannen tegen Rabobank. Die bank hangt een veroordeling voor schending van de zorgplicht boven het hoofd. Rabo krijgt nog wel de kans met extra bewijsstukken aan te tonen dat zijn adviseur toch zorgvuldig heeft gehandeld.

Centraal in een conflict tussen een familie en Rabobank staat het gegarandeerde eindkapitaal van € 181.512. Aan het einde van de looptijd van de ING-hypotheek zou het gezin dat bedrag uitgekeerd krijgen. Dat zou genoeg zijn om de hypotheek mee af te lossen. Het kapitaal werd opgebouwd binnen een kapitaal/levensverzekering van Nationale-Nederlanden.

Polis losgeknipt

In 2017 stapt de familie voor haar zakelijke financiering over naar de Rabobank. De adviseur van die bank stelt voor om ook de ING-hypotheek over te sluiten. De NN-polis wordt daarbij als losse polis voortgezet. Doordat de polis is losgeknipt van de hypotheek en de maandelijkse premie gelijk is gebleven, is het gegarandeerde (minimum) eindkapitaal lager geworden, namelijk € 96.130. Volgens de familie is dat nooit haar bedoeling geweest. Ze vindt dat Rabobank haar verkeerd heeft voorgelicht door te zeggen dat met voortzetting van de NN-polis met dezelfde premie het bedrag van € 181.512 zou worden gehaald….

Ondubbelzinnige uitleg

De rechtbank stelt vast dat het tot de zorgplicht van Rabo hoort dat ze duidelijk uitlegt of het gegarandeerde eindkapitaal van de NN-polis in het nieuwe aanbod gehandhaafd blijft en onder welke voorwaarden. De bank moet “ondubbelzinnig” uitleggen of die € 181.512 in stand blijft. Rabobank verweert zich door te stellen dat de familie ook zonder ondubbelzinnige uitleg had moeten begrijpen dat door de NN-polis los te knippen van de hypotheek het gegarandeerde eindkapitaal lager zou uitvallen. De rechter is het daar niet mee eens.

Gespreksverslagen vernietigd

Volgens de rechtbank wijzen het hypotheekadvies en de offerte die Rabobank heeft uitgebracht erop dat de bank de zorgplicht heeft geschonden. “Het hypotheekadvies van 24 mei 2007 kan niet anders worden uitgelegd dan dat Rabobank adviseert (en dus kennelijk ook kan aanbieden) om de NN-polis voort te zetten met dezelfde premie en hetzelfde gegarandeerde eindkapitaal.”

Rabobank betwist dat in het gesprek is besproken dat het eindkapitaal gehandhaafd zou blijven. Bewijs hiervoor heeft de bank niet, aangezien de gespreksverslagen al vernietigd zijn. Dat vindt de rechter niet slim. Weliswaar is de wettelijke bewaartermijn verstreken, maar dat was nog niet het geval toen de familie in 2013 hun klacht indiende. “Van haar mag verwacht worden dat als er een klacht wordt ingediend die niet naar tevredenheid van de klant wordt afgewikkeld, zij de stukken die daarover gaan voorlopig bewaart.”

Eén aanknopingspunt voor Rabo

Ook in de offerte komen alle gegevens van de lopende NN-polis terug. Er is slechts één punt in de offerte dat kan wijzen op een andere richting, zegt de rechter. Er wordt gesproken over een “beoogd” eindkapitaal van € 181.512. “Dat kan een aanwijzing zijn dat er tussen Rabobank en de familie is besproken dat het bedrag niet mogelijk is als gegarandeerd eindkapitaal bij ongewijzigde voortzetting van de NN-polis.” In dat geval, vindt de rechter, is er van schending van de zorgplicht geen sprake.

Extra bewijsstukken

Voorlopig acht de rechtbank bewezen dat Rabo de familie niet goed heeft voorgelicht. De uitspraak betreft echter een tussenvonnis. Rabobank mag extra bewijsstukken leveren om aan te tonen dat zijn adviseur de familie wel heeft verteld dat voortzetting van de NN-polis met dezelfde premie zou leiden tot een lager eindkapitaal. Een beroep op verjaring of de klachtplicht van de klant wijst de rechter alvast van de hand. Slaagt Rabo niet met nieuwe bewijzen te komen, dan zal de bank een schadevergoeding moeten betalen. De familie moet dan aangeven hoe zij zou hebben gehandeld als ze wel goed was voorgelicht. Het verschil tussen beide situaties geldt als basis voor de berekening van de schade.

BRON: AM /  Paul de Kuyper op 23 feb 2018

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 26/02/2018 14:57.23