DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Nabestaandenpensioen melden aan Svb

 

Wie een bedrijfsnabestaandenpensioen ontvangt, moet dat melden aan de Sociale Verzekeringsbank (Svb). Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep.

Een vrouw meende dat kon worden volstaan met het melden bij de Svb van het overlijden van haar man.
Zij voert aan dat zij de inlichtingenverplichting niet heeft geschonden, omdat de Svb uit het feit dat haar echtgenoot was overleden en op grond van de wetenschap dat hij een aanvullend pensioen ontving van Nationale-Nederlanden, had kunnen afleiden dat er veranderingen waren in de situatie. 

De Raad: "Het had appellante redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat zij het ontvangen van het bedrijfsnabestaandenpensioen had moeten melden. Appellante heeft weliswaar gemeld dat haar echtgenoot is overleden, maar dit betekent niet dat zij niet hoefde te melden dat zij een bedrijfsnabestaandenpensioen is gaan ontvangen. De pensioenuitkering van wijlen haar echtgenoot ging na het overlijden niet van rechtswege over op appellante. Dit blijkt ook uit het feit dat Nationale-Nederlanden hierover specifieke contractuele voorwaarden heeft opgenomen in de pensioenpolis. Dat appellante op grond van artikel 4:10 van het BW erfgename is van wijlen haar echtgenoot, betekent niet dat de pensioenuitkering automatisch wordt omgezet."

Bron: Centrale Raad van Beroep

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 17/11/2017 11:25.43