DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Verwijderen onterechte BKR registraties

Stichting BKR beschrijft in een artikel de mogelijkheden van het verwijderen van onterechte registraties. Verreweg de meeste meldingen bij BKR zijn ‘terechte’ registraties. Per maand zijn er 25 miljoen betalingen door consumenten aan kredietverstrekkers voor lopende kredieten. Gemiddeld gaat er 1.000 keer per maand (0,004%) iets mis bij het registeren hiervan door de kredietverstrekker bij Stichting BKR, bijv. door kruisende betalingen of een onjuist gewijzigde incassorekening. De ‘terechte’ registratie in het CKI is in die gevallen dus in werkelijkheid ‘onterecht’.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een registratie toch onterecht blijken en in aanmerking komen om te worden verwijderd. Vaak is er dan sprake van ‘verminderde verwijtbaarheid’ bij de consument. Zo’n situatie kan zich voordoen als een consument verhuisd is, en hij aantoont de aanmaningen niet te hebben ontvangen, terwijl hij andere verplichtingen wel op tijd heeft voldaan.

De consument moet zich eerst richten tot de desbetreffende kredietverstrekker. Bij administratieve fouten zal de kredietverstrekker meestal de fout snel herstellen. Is er geen complexe situatie, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

·         1) De kredietverstrekker weegt de belangen af o.b.v. de documentatie en verwijdert zelf de registratie. Hierbij zal de kredietverstrekker rekening houden met uitspraken van rechters en Geschillencommissie. Stichting BKR kan deze belangenafweging achteraf toetsen maar de kredietverstrekker is zelf verantwoordelijk.

·         2) De onafhankelijke geschillencommissie doet een uitspraak. Deze commissie is benoemd door de rechtbank in Amsterdam en beoordeelt klachten en geschillen tussen consumenten en kredietverstrekkers rondom registraties in het CKI. De uitspraken van de commissie zijn bindend. Kosten van een procedure van de Geschillencommissie zijn €50. Deze worden teruggegeven als de commissie zich in het voordeel van de consument uitspreekt.

·         3) De rechter doet een uitspraak. Consumenten kunnen via een advocaat of commercieel bureau de rechter vragen een uitspraak te doen richting kredietverstrekker. De kosten hiervan bedragen honderden euro’s, die meestal niet volledig worden vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld.

BKR, Brochure kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 01/11/2017 18:00.50