DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Problemen Vivat REAAL Anbang topman gearresteerd

Acquisitie door Vivat op korte termijn ‘niet aan de orde’

Een eventuele overname van Generali Nederland door Vivat lijkt vooralsnog nicht im frage. Dit valt op te maken uit antwoorden op Kamervragen over de situatie bij Anbang, het moederbedrijf van Vivat REAAL. Er is volgens minister Dijsselbloem (Financiën) nog geen sprake van een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB), die De Nederlandsche Bank in zo’n geval af zou moeten geven aan Anbang / Vivat / REAAL.

 

 

De Kamerbrief gaat in op de zorgen die Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) hebben over de problemen waarmee het Chinese moederbedrijf kampt en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse Vivat-polishouders. Zo werd eerder dit jaar een topman van Anbang gearresteerd, heeft de Chinese overheid het handelen van de verzekeringsgroep enigszins aan banden gelegd en zijn er al lange tijd zorgen over de eigendomsverhoudingen binnen Anbang.

Geen betrokkenheid meer

Dijsselbloem stelt in de Kamerbrief op de hoogte te zijn van de problemen binnen Anbang maar verwijst grotendeels naar de rol die De Nederlandsche Bank als toezichthouder heeft en de geheimhoudingsplicht die daarmee gepaard gaat. “Ik heb in antwoord op uw vragen over het vertrek van de bestuursvoorzitter van Vivat op 23 december 2015 al opgemerkt dat ik heb kennisgenomen van dit vertrek. De aandelen in Vivat zijn op 26 juli 2015 door SNS Reaal overgedragen aan Anbang. Dat heeft tot gevolg dat ik geen betrokkenheid meer heb bij de interne gang van zaken bij Vivat.”

Solvabiliteitspositie Vivat

Wel geeft de demissionaire minister aan dat Anbang niet zomaar kapitaal kan onttrekken aan Vivat. “DNB (…) heeft in die hoedanigheid verschillende instrumenten om te interveniëren mocht de financiële positie van Vivat daartoe aanleiding geven. Een van die instrumenten is het beperken van financiële transacties (bijvoorbeeld dividendbetalingen) met de aandeelhouder indien de solvabiliteitspositie daartoe aanleiding geeft. Vivat heeft daarnaast zelf aan mijn ministerie bevestigd dat, op grond van de voorschriften die onderdeel uitmaken van de verklaring van geen bezwaar uit 2015, het aan hen niet is toegestaan leningen en garanties te verstrekken aan de aandeelhouder zonder de toestemming van DNB. Ten slotte heeft Vivat daarbij ook opgemerkt dat in de leningen die door Anbang aan Vivat zijn verstrekt is bepaald, dat die alleen met toestemming van DNB kunnen worden afgelost.”

Overname Generali Nederland

Ronnes en Omtzigt vroegen Dijsselbloem ook of DNB een verklaring van geen bezwaar zal afgeven als Anbang een overname wil doen doen. Die vraag komt niet helemaal uit de lucht vallen want zowel Vivat (Anbang) en ASR worden genoemd als mogelijke overnamekandidaat voor Generali Nederland. Een overname van de laatste verzekeraar door Vivat op korte termijn valt niet te verwachten, zo valt op te maken uit het antwoord van Dijsselbloem. “Een besluit of en onder welke voorwaarden een verklaring van geen bezwaar wordt verleend is afhankelijk van een onderzoek dat door de toezichthouder wordt uitgevoerd op het moment dat er een aanvraag voor een dergelijke vvgb wordt ingediend dan wel dat een dergelijke aanvraag wordt aangekondigd. Daarvan is thans geen sprake. Het antwoord of een dergelijke aanvraag al dan niet zou worden gehonoreerd is ook daarom speculatief.”

Bron: AM / Robert Paling op 24 aug 2017

Laatste update: 24 aug 2017

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 24/08/2017 12:32.15