DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Kifid: defecte smartphone vervangen door refurbished volstaat

Een consument claimt bij verzekeraar ACE European Group Ltd (overgenomen door Chubb) een nieuwe mobiele telefoon ter vervanging van zijn kapotte Sony Xperia Z5 toestel. De verzekeraar vindt dat kan worden volstaan met het aanbieden van een refurbished (tweedehands) telefoon ter vervanging. De consument heeft zich hierover bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie concludeert dat de verzekeraar een refurbished mobiele telefoon aanbiedt ter vervanging, die qua type en specificaties gelijkwaardig is aan het kapotte toestel. Hiermee voldoet ACE volgens de Geschillencommissie aan de voorwaarden in de toestelverzekering.

De kapotte mobiele telefoon is pas elf maanden oud. De consument is van mening dat hij recht heeft op een nieuw toestel ter vervanging van zijn kapotte mobiele telefoon, die volgens hem nog zo goed als nieuw is. De consument vindt het onredelijk dat hij genoegen moet nemen met een tweedehands toestel. Bij het afsluiten van de toestelverzekering in de winkel meent de consument begrepen te hebben dat hij in geval van beschadiging een nieuwe mobiel zou krijgen.

Tweedehands onderdelen

Volgens de consument heeft de verzekeraar hem onvoldoende duidelijk gemaakt dat een vervangend toestel tweedehands onderdelen bevat. In de vordering van de consument komt onder andere naar voren dat volgens hem de verzekeraar niet ingaat op zijn vraag welke onderdelen van de aangeboden telefoon bestaat uit tweedehands onderdelen. Het is volgens hem onduidelijk in welke staat dit vervangende toestel verkeert. Tijdens de aanschaf van zijn toestel was volgens de consument door de verkoper van de winkel toegezegd dat zijn toestelverzekering zou garanderen dat bij een defect hem een nieuw toestel zou worden aangeboden.

Geen bewijs verkeerde voorlichting verkoper

Het vervangende toestel is gereviseerd is volgens ACE European Group/Chubb en in een zo goed als nieuwe conditie gebracht, zo meldt de verzekeraar in zijn verweer. Het vervangende toestel heeft daarnaast een garantie van 3 maanden en bestaat volgens de verzekeraar louter uit originele fabrieksonderdelen waarmee is voldaan aan de verplichtingen van de verzekeringsvoorwaarden. De consument heeft volgens ACE European Group/Chubb niet bewezen dat hij in de winkel verkeerd of onvolledig is voorgelicht over de verzekeringsvoorwaarden.

Vervangingswaarde

De Geschillencommissie wijst in haar uitspraak op het verschil tussen vervangingswaarde en nieuwwaarde. Een toestelverzekering is een schadeverzekering en daarvoor geldt dat zaken zoals mobiele telefoons in principe verzekerd zijn naar vervangingswaarde. Uit de verzekeringsovereenkomst blijkt niet dat partijen zijn afgeweken van de vervangingswaarde. Dit betekent dat het kapotte toestel vervangen moet worden door eenzelfde type apparaat of een apparaat met gelijkwaardige specificaties. Het vervangende apparaat moet naar staat en eigendom gelijkwaardig zijn; dat hoeft dus geen splinternieuw toestel te zijn.

Kwaliteitstest

De Geschillencommissie constateert dat de verzekeraar heeft aangeboden het kapotte toestel te vervangen door een mobiele telefoon, die de kwaliteitstest van nieuwe toestellen heeft ondergaan en die uitsluitend bestaat uit al dan niet reeds gebruikte originele fabrieksonderdelen. Daarbij is een garantie van drie maanden aangeboden voor defecten die onder de garantievoorwaarden vallen. De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar ACE/Chubb met het aanbieden van een refurbished mobiele telefoon ter vervanging van een defecte mobiel voldoet aan haar verplichting voortvloeiend uit deze toestelverzekering. De uitspraak in deze klacht is bindend.

Rammelende iPhone

Chubb moest in een vergelijkbare zaak onlangs van Kifid een schadevergoeding betalen aan een klant die meermalen een rammelende vervangende iPhone van de verzekeraar kreeg. Volgens Chubb was het rammelen een ‘producteigenschap’ van de telefoon. Maar daar dacht de Geschillencommissie van Kifid anders over. “Verzekeraar dient het toestel op basis van de voorwaarden te vervangen dan wel te repareren. Het gerepareerde of vervangende toestel dient geen rammelend geluid te bevatten.”

BRON: AM door Cindrea Limburg op 3 aug 2017

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 03/08/2017 17:15.04