DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Storende achterstanden Hypotheekaanbieders

 

Enkele hypotheekaanbieders kampen sinds een paar maanden weer met hardnekkige achterstanden in het verwerken van aanvragen. Volgens de Hypotheekshop hadden de aanbieders deze achterstanden van tevoren grotendeels kunnen voorzien. De Hypotheekshop doet daarom in zijn wekelijkse rapportage een nadrukkelijk beroep op geldverstrekkers om dreigende achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te melden en erop te anticiperen.

Rentewijzigingen
Er zijn omstandigheden die het lastig maken om een 100% zekere planning te maken voor het verwerken van hypotheekaanvragen. Zoals rentewijzigingen. Daarnaast zijn er de aanpassingen in de NHG- en Nibud-normen die zorgen voor enorme aanvraagpieken rond 1 juli en 1 januari. Deze aanpassingen vergroten de gebruikelijke seizoenspieken die elk jaar in mei-juni en november-december optreden.

Maar afgezien daarvan is het aantal hypotheekaanvragen over het algemeen redelijk te voorspellen. Het feit dat driekwart van de aanbieders wel binnen de afgesproken termijnen werkt, onderstreept dit.

Verwerkingscapaciteit
Bij geldverstrekkers is intern bekend hoeveel aanvragen ze maximaal kunnen verwerken. Als de ervaring leert dat bijvoorbeeld 70% van de uitgebrachte offertes uiteindelijk leidt tot een hypotheek, en de midoffice kan maximaal 100 dossiers per dag behandelen, dan is dus bij het uitbrengen van 140 offertes per dag het maximum bereikt van wat een geldverstrekker aan kan. Noodzakelijke kanttekening is wel dat dit voor aanbieders die ook maatwerk bieden lastiger is in te schatten dan voor aanbieders die louter rechttoe-rechtaan-aanvragen accepteren.

Daarnaast betalen investeringen in automatisering zich uit: een groot deel van de offertes (= renteaanbod) wordt inmiddels door het systeem zelf uitgebracht. Ook bij het beoordelen van dossierstukken speelt automatisering tegenwoordig een rol waardoor de verwerking vaak sneller dan voorheen verloopt en de kans op achterstanden minder groot is geworden.

Consument in onzekerheid
Ondanks alle stappen die zijn gezet, kent een aantal geldverstrekkers op dit moment grote achterstanden die week na week eerder toe dan af lijken te nemen. Dat heeft niet alleen consequenties voor de consument die bezig is met zijn of haar hypotheek, maar ook voor degene van wie de woning wordt afgenomen. Zij zitten wekenlang in onzekerheid over een akkoord op de hypotheek en daarmee de aankoop, ontbindende voorwaarden die meerdere malen moeten worden verlengd, toezeggingen die niet kunnen worden nagekomen, extra uren van de adviseur voor het nabellen en het aandringen op voorrang bij het behandelen en het verlengen van de ontbindende voorwaarden.

Zeker in de huidige verhitte woningmarkt zijn de gevolgen voor de consument groot omdat deze vaak geen mogelijkheden meer heeft om uit te wijken naar een andere geldverstrekker.

Tijdig voorbereiden
Geldverstrekkers die gedurende een aantal maanden als gevolg van een renteoffensief veel meer hypotheekoffertes uitbrengen dan ze uiteindelijk maximaal aankunnen, moeten zich daarom tijdig voorbereiden op de hausse aan te verwerken hypotheekdossiers. Indien dit, om wat voor reden dan ook, niet of niet goed gebeurt, kunnen consumenten de dupe worden van de achterstanden.

De Hypotheekshop doet daarom een nadrukkelijk beroep op alle geldverstrekkers om reeds in een zo vroeg mogelijk stadium dreigende achterstanden te melden en hierop te anticiperen. Dan kunnen consumenten en adviseurs tijdig bijsturen door bijvoorbeeld hypotheekaanvragen in verband met de aankoop van een woning bij een andere geldverstrekker onder te brengen.

Bron:  Findinet Linda Welther - 30 mei 2017

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 02/06/2017 10:13.23