DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Nieuwe werkwijzer Poortwachter UWV

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • ·         Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • ·         Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?  
  • ·         Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?  

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.


Download:  "Werkwijzer"  (pdf, 40 pagina's)

 

Bron: UWV  / VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 29/03/2017 11:57.37