DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Overdrachtsbelasting 2% of 6% ?

Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrip ‘woning’ voor overdrachtsbelasting

In vier arresten van 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad het begrip ‘woning’ voor de overdrachtsbelasting nader ingevuld.  De aanleiding is het bezwaar in vier procedures tegen de heffing door de Belastingdienst van 6% overdrachtsbelasting. In 2011 werd de overdrachts-belasting verlaagd naar 2%, maar het tarief voor niet-woningen bleef ongewijzigd op 6%.

De centrale vraag in deze procedures was of kon worden volstaan met het verlaagde tarief van 2%, omdat de verkregen onroerende zaak ‘naar zijn aard voor bewoning bestemd’ was.

De Hoge Raad oordeelt in deze arresten dat bij de aankoop van panden die oorspronkelijk voor bewoning zijn ontworpen en gebouwd, maar daarna een andere bestemming hebben gekregen, toch het verlaagde tarief van 2% overdrachtsbelasting te gebruiken. Voorwaarde is wel dat het pand vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is.

Uit de arresten volgt:

  • dat, als het oorspronkelijke doel bewoning is geweest maar het bouwwerk daarna is verbouwd voor ander gebruik, het zijn aard van woning nog heeft behouden als slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken;
  • dat de vraag moet worden beantwoord met toepassing van een zo objectief mogelijke maatstaf. Een maatstaf die zo veel mogelijk aansluit bij de kenmerken van het bouwwerk zelf. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij het oorspronkelijke doel waarvoor het gebouw is ontworpen en gebouwd;
  • dat, als de toepassing van de bij 1 en 2 genoemde regels niet leidt tot een duidelijke conclusie, ook betekenis toekomt aan de eisen of beperkingen die voor het (gebruik van het) bouwwerk voortvloeien uit publiekrechtelijke voorschriften.

In de vier zaken oordeelde de Hoge Raad over het van toepassing zijnde tarief (2 of 6%) volgens de overdrachtsbelasting. Het betrof de volgende verschillende gebouwen (zie achter de links de arresten):

  • Aanvankelijk als woning gebruikte stadsvilla die als advocatenkantoor is gebruikt (2%)
  • Ingrijpend tot woning verbouwde stal die als kantoor dienst heeft gedaan (2%)
  • Eengezinswoning die vanaf enig moment is gebruikt als tandartsenpraktijk (2%)
  • Een hospice met woonruimte (6%)

De eerste drie gebouwen werden belast met 2%. Alleen het hospice werd belast met 6% , omdat dit pand als hospice is gebouwd. De Hoge Raad merkt dit pand aan als een verzorgingsinstelling en geen woning.

Bron: Hoge Raad / SEH Disclaimer:
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 13 maart 2017. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 17/03/2017 14:40.37