DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Verbouwing € 85.000 als aftrekbare zorgkosten !

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de uitgevoerde aanpassing van de woning niet geheel op grond van medische noodzaak heeft plaatsgevonden. Van het totale verbouingsbedrag van € 560.000 is € 85.000 aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

X drijft sinds 1982 een bouwadviesbureau aan huis. Door diverse medische aandoeningen kan X alleen nog maar zeer korte afstanden lopen. Voor het overige verplaatst hij zich met behulp van een rolstoel. In 2002 dient X een aanvraag in voor een woonvoorziening in de vorm van een aanpassing van de woning. De woning wordt in 2008 - 2009 verbouwd. De verbouwing kost circa € 560.000. In geschil is of X een bedrag van € 457.000 (€ 560.000 -/- € 103.000, de bijdrage van de gemeente) in aftrek kan brengen als specifieke zorgkosten.

De inspecteur stelt dat slechts een bedrag van € 15.719 aftrekbaar is als specifieke zorgkosten.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de uitgevoerde aanpassing van de woning niet geheel op grond van medische noodzaak heeft plaatsgevonden. Volgens het hof betreft een deel van de aanpassing ook de persoonlijke woonvoorkeuren van X. Het hof wijst er daarbij op dat X gekozen heeft voor een zeer omvangrijke verbouwing van de woning, en dat hij er onder andere voor gekozen heeft om ook de zolder, ingericht als werkkamer, bereikbaar te maken door middel van een woonhuislift. Verder merkt het hof op dat X de kosten van de nieuwe keuken geheel als medisch noodzakelijke uitgave heeft bestempeld. Aangezien de inspecteur volgens het hof ook niet aannemelijk maakt dat de specifieke zorgkosten in totaal slechts € 15.719 bedragen, stelt het hof de aftrekbare specifieke zorgkosten vast op € 85.000.

Bron: Taxlive [Uitspraak] Hof 's-Hertogenbosch

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 20a

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 16/03/2017 10:10.30