DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Interessante sociale regelingen niet altijd bij HR bekend

 Werkgevers zien sociale regelingen regelmatig over het hoofd, waardoor ze geld laten liggen. Dat blijkt althans regelmatig uit onderzoeken van financiële adviesbedrijven en consultancybureaus. Klopt deze bevinding? We vragen het Beatrijs Wijnberg, Landelijk Manager Werkgeversdienstverlening van UWV. 

 

1. Hoeveel sociale regelingen bestaan er waar werkgevers gebruik van kunnen maken? En worden ze werkelijk zo slecht benut?

‘Veel sociale regelingen zijn vooral gelinkt aan werkzoekenden, maar er zijn ook tientallen regelingen die interessant zijn voor werkgevers. Vaak zijn deze onderdeel van sectorplannen, opgesteld door het kabinet in samenspraak met sociale partners. Per sector zijn daarin afspraken gemaakt en is er budget beschikbaar, bijvoorbeeld voor scholing. Het is de vraag of er in alle sectoren voldoende gebruikt wordt gemaakt van die budgetten. In de technische sector wordt het geld goed benut, maar bijvoorbeeld in de zorg en ict komt het een stuk langzamer op gang. Als HR kun je medewerkers wijzen op het bestaan van deze sectorplannen, bijvoorbeeld bij dreigend ontslag of reorganisatie.

2. Welke regelingen ziet HR over het hoofd?

‘De meeste organisaties zijn wel bekend met veelgebruikte regelingen voor ouderen en arbeidsgehandicapten. Zo is de scholingsvoucher voor 50-plussers, waarbij werkzoekenden een subsidie krijgen voor bij- of omscholing, goed benut. Er zijn 19.000 aanvragen gedaan, terwijl we 16.500 hadden verwacht. Maar er zijn ook regelingen die bij HR minder bekend zijn. Zo is er bijvoorbeeld een mobiliteitsbonus voor 56-plussers en arbeidsgehandicapten. Dit is een belastingmaatregel waarmee de werkgever het totaal aan SV premies dat hij moet afdragen kan verminderen met het bedrag van de mobiliteitsbonus. Ook is de no risk polis voor arbeidsgehandicapten minder bekend. Omdat er mogelijk een hoger risico bestaat op uitval, krijgt de werkgever die een arbeidsgehandicapte aanneemt gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband een no risk polis. Bij ziekte moet de werkgever dan weliswaar loon doorbetalen, maar kan via UWV een uitkering krijgen om de loonkosten te compenseren.’

3. Hoe vind je regelingen die voor jou handig zijn?

‘Voor de sectorplannen kun je via de website van de Stichting van de Arbeid achterhalen welke maatregelen gelden voor jouw sector en hoeveel geld er is om in te zetten. Ook is er een tool,de subsidiecalculator, waarmee je kunt checken of er voordeelregelingen zijn bij bepaalde werknemers. En tot slot kan het nuttig zijn om in contact te komen met het Opleiding & Ontwikkeling fonds van de sector waarin je werkt voor specifieke subsidieregelingen.’

 

 Bron: DOOR MARLOES OELEN OP

 VerbijsterendAdvies.nl

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100 en 120 procent van het minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 aan u uit.

Lees dit en ander nieuws op de websiteLaatste update: 28/11/2016 18:49.34