DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Nieuwe MCD boeterenteregels ook voor oude hypotheken

 

De nieuwe regels voor het vervroegd aflossen van de hypotheek gelden zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken. Minister Blok (Wonen) bevestigt hiermee in antwoord op Kamervragen van Ronnes en Omtzigt wat deAFM op dit forum al eerder aangaf. Blok stelt verdere weinig heil te zien in het idee van de Kamerleden voor een getrapte herfinanciering van hypotheken waardoor de boeterente zou kunnen worden omzeild.

 

In de Kamerbrief bevestigt Blok dat de nieuwe Europese hypotheekregels (Mortgage Credit Directive) ‘MCD’ op zichzelf alleen dwingend van toepassing zijn op nieuwe hypotheken. “De stelling behoeft echter enige nuancering omdat op nationaal niveau ervoor is gekozen om enkele bepalingen ook op bestaande hypotheken van toepassing te verklaren. “

 

Daarbij verwijst de minister naar bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële (BGfo). “Alle verstrekkers van hypothecair krediet zijn op grond van de Wft en lagere regelgeving gebonden aan de nieuwe regels, voor zowel bestaande als nieuwe overeenkomsten. Hierdoor kan de AFM ook handhavend optreden wanneer de bepalingen niet worden nageleefd bij bestaande overeenkomsten.” Blok verwijst voor een antwoord op de vraag van Omtzigt en Ronnes in hoeverre de (nieuwe) regelgeving wordt nageleefd naar een onderzoek dat de AFM momenteel uitvoert onder kredietverstrekkers en waarvan de uitkomsten in het najaar bekend worden.

 

Herfinanciering voor aflossing
Bij de vraag van de Kamerleden of het optie is om door middel van herfinanciering het percentage waarmee jaarlijks boetevrij kan worden afgelost te benutten, zet Blok veel kanttekeningen. Hij wijst allereerst op de extra advies en afsluitkosten. “De huidige hypotheekverstrekker heeft echter al een lopend contract met de consument en zal mogelijk geen aanleiding zien om het oversluiten in hypotheekdelen te faciliteren. Indien de verstrekker rentemiddeling aanbiedt, dient ook nagegaan te worden welke optie het aantrekkelijkst is voor de klant. In de praktijk is stapsgewijs oversluiten van de hypotheek naar een nieuwe hypotheekverstrekker lastig uitvoerbaar. In de regel zal de bank met het recht op eerste hypotheek toestemming moeten geven voor het vestigen van een tweede hypotheek. Het bestaan van een tweede hypotheekhouder kan nadelig zijn voor de eerste hypotheekhouder waardoor de eerste hypotheekhouder niet altijd de vereiste toestemming zal geven. Dit grotere risico van de tweede hypotheekhouder kan hogere rentetarieven tot gevolg hebben, wat het product minder aantrekkelijk maakt.”

 

Bron: AM DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 05/09/2016 12:01.41