DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Kabinet schaft 'pensioen in eigen beheer' voor dga's af

Bron: FD Ria Cats

Afkopen pensioen eigen beheer DGA
Staatsecretaris Wiebes is al enige tijd bezig om de wetgeving rondom de pensioenopbouw in eigen beheer aan te passen. Per 01012017 is de nieuwe opbouw van pensioen in eigen beheer NIET meer mogelijk.
 
Diverse keuzes zijn mogelijk:
Voortzetten oude stijl: De mogelijkheid blijft bestaan om de reeds aanwezige reserve in eigen beheer te laten staan. Nieuwe reserveringen mogen niet meer. Alleen de aanwezige reserve wordt opgerent tot aan pensioendatum. Het verschil tussen de reserveringswaarde en wat écht voor de pensioenaankoop tzt nodig is, blijft dan bestaan en daarmee ook de dividend-problematiek.
 
NIEUW: Afkopen van pensioenverplichting: Het afkopen van de fiscale pensioenverplichting wordt vanaf 01012017 mogelijk binnen een termijn van 3 jaar. Fiscaal wordt het voordeel bij afkoop ieder jaar kleiner.
Het restant van de reserve (na belasting)staat op de balans als schuld aan de DGA en mag worden uitbetaald.

DE NIEUWE REGELING MOET wat het Kabinet betreft PER 01012017 INGAAN.
 
NIEUW: Omzetten fiscale reserve: Er komt een mogelijkheid om de fiscale reserve om te zetten in een spaarreserve.
 
Wees gewaarschuwd: Voor de 2 nieuwe keuzes is instemming van de partner noodzakelijk. Dit komt omdat er na afkopen ook geen sprake meer is van (partner) pensioen met alle gevolgen van dien bij echtscheiding.

BRON: MinFin / Wiebes / Kabinet

DePensioenMakelaar.nl  Laatste update: 28/07/2016 17:43.08