DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Eigenaar appartement straks mogelijk extra lasten ?

 

Kopers van een appartement moeten vanaf volgend jaar altijd rekening houden met een financiële bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook al is deze nu nog ‘slapend’. VvE’s zijn dan verplicht om voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud. Ook kan er sprake zijn van een lopende lening voor onderhoud die de koper dan naar rato moet overnemen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud bij complexen en verloedering in de  buurt. De appartementeneigenaren moeten daarom in het wetsvoorstel elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan.

Extra lening
Het wetsvoorstel, dat naar verwachting per 1 januari 2017 in werking treedt, maakt ook concreter dat VvE’s een lening kunnen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of onverwachte kosten. Ieder lid van de VvE is alleen aansprakelijk voor zijn aandeel in de lening en bij verkoop gaat deze over naar de nieuwe eigenaar. De rente op de lening voor energiebesparende maatregelen is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

BRON: AM 02062016

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 02/06/2016 15:52.57