DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Bank moet klant hypotheekrente betalen!

 

Een Nederlandse klant heeft een hypothecaire lening afgesloten in Zwitserse franken (CHF). De overeengekomen rente op de lening bedraagt de in Zwitserland geldende LIBOR-rente, vermeerderd met 0,7%. Dit LIBOR-tarief zakt tot enig moment onder de 0,7% negatief, waardoor de hypotheekrente negatief wordt. De klant eist rentebetaling van de bank bij het Kifid.

In de leningovereenkomst is geen ondergrens afgesproken voor de rente. Toch stelt de bank dat het minimumtarief op 0% moet worden gesteld. De bank motiveert dit onder meer als volgt: “het betalen van negatieve rente aan kredietnemers staat haaks op het functioneren van het bancaire systeem met als gevolg dat daarvan geen sprake kan zijn, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen”.

Het Klachteninstituut ziet dit anders. De klant heeft een bewust risico genomen door een dergelijke hypotheekvorm en renteconstructie aan te gaan. Dit geldt ook voor de bank die deze constructie aanbood. Bovendien was het scenario dat de rente negatief zou worden niet ondenkbaar. De bank had moeten inzien dat dit zou kunnen gebeuren. Er is dan ook geen enkele reden om van de overeenkomst af te wijken. De LIBOR-rente was op enig moment volgens opgave van de bank zelf gezakt tot - 1,016%.
De ‘verschuldigde’ rente kwam daardoor uit op - 0,316%. De bank moet de klant deze rente dus betalen.

Reikwijdte uitspraak
Het gaat hier om een zeer specifiek geval, waarbij een overeenkomst in Zwitserse franken is aangegaan tegen het LIBOR-tarief (the London Interbank Offered Rate). Dergelijke constructies zijn niet op heel grote schaal toegepast door Nederlandse consumenten. Er zijn wel veel meer hypothecaire leningen afgesloten, waarbij de rente afhankelijk is van het Euribor-tarief (Euro Interbank Offered Rate). Vaak gaat het om een één maands of drie maands Euribor-tarief, verhoogd met een opslag van bijvoorbeeld 1,0%.
Deze tarieven zijn momenteel ook negatief. De één maands Euribor ligt rond de - 0,335% en de drie maands rond - 0,245%. Door de vaste opslagen die in de meeste rentecontracten zijn afgesproken, blijft de te betalen hypotheekrente voor dergelijke hypothecaire leningen vooralsnog positief.
Het is echter niet ondenkbaar dat ook deze rente nog verder daalt, mogelijk zelfs tot onder de grens waarbij een bank rente moet vergoeden aan klanten. Dit ligt alleen anders als er in de leningsovereenkomst is afgesproken dat de rente nimmer negatief kan worden.

BRON: WFTNU:

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 08/04/2016 09:08.00