DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

KIFID: ING ALSNOG 250.000 euro BOETE renteswap

De Commissie van Beroep van Kifid verplicht ING tot een schadevergoeding van 250.000 euro voor een onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een renteswap Zero Cost Knock in Collar. Eerder had de Geschillencommissie van Kifid in het voordeel van de bank geoordeeld.

 

In combinatie met een (langlopende) geldlening met een variabele rente kleven aan dit complexe product voor een doorsnee particuliere belegger de nodige risico’s. De Commissie van Beroep is van mening dat de klant mocht verwachten dat de bank – waar hij een vaste contactpersoon had – zijn belangen actiever zou behartigen. Dit kon zij doen door hem te adviseren in hoeverre het samenstel van de geld­lening en de Rente Collar – waarbij de bank zelf als zijn wederpartij zou optreden – voor zijn specifieke situatie geschikt was.

Naar de mening van de Commissie van Beroep heeft "ING als bij uitstek professionele en deskundige partij de plicht tegenover een klant als consument, die niet als professioneel of deskundig kan worden aangemerkt, voorafgaand aan de koop van dit product volledig en op niet mis te verstane wijze te informeren over de bijzondere kenmerken en risico’s van het product. Doordat ING de klant onvoldoende gewezen heeft op het feit dat de door haar vast te stellen en nadien verhoogde rente opslag niet onder de werking van dit renteswap product viel, heeft de bank aan deze verplichting niet voldaan. Bovendien heeft de bank de klant niet gewezen op de kans dat deze renteswap tussentijds een negatieve waarde kan ontwikkelen, noch op de gevolgen daarvan voor de klant".

ING is door de Commissie van Beroep verplicht de schade te vergoeden, waarbij de betalingen door de klant die het gevolg zijn van deze renteswap ongedaan gemaakt moeten worden.

Bron: VVP 25 maart 2016

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 25/03/2016 10:26.05