DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Belastingtip mbt verbouwingsdepot

De belastingplichtige kan gebruik maken van een rentedragende rekening die hij speciaal voor de verbouwing heeft geopend (verbouwingsdepot) bij een geldverstrekker.

Gedurende de eerste zes maanden hoeft de betaalde rente voor de aftrek niet te worden gesaldeerd met de ontvangen depotrente.

Een rekenvoorbeeld:
Bouwdepot €25.000
Hypotheekrente: 4%
Depotrentevergoeding: 3%
Duur verbouwing: 6 maanden

Betaalde rente: € 500 (half jaar)
Ontvangen rente: € 375 (half jaar)

Fiscale aftrekpost: € 500 (in plaats van gesaldeerde rentelast (€500 minus €375 = € 125).

Let op: deze regeling geldt enkel voor bestaande bouw / verbouwingsdepot niet voor nieuwbouwdepot.

 

 

Bron: MinFin / DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 24/03/2016 13:09.13