DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Kifid: geen compensatie van gemiste huurinkomsten tijdelijke verhuur woning

 

 

Een huiseigenaar heeft bij de bank een hypothecaire geldlening afgesloten voor de financiering van een woning. Op grond van de hypotheekakte mag consument ('klager' bij Kifid) de woning niet zonder schriftelijke toestemming van de bank verhuren. Op een gegeven moment heeft de eigenaar aan de bank om toestemming verzocht om de woning te verhuren. De bank heeft dit verzoek tot verhuur afgewezen.

 

Een jaar later vraagt Consument wederom toestemming, waarna de Bank wel toestemming geeft tot verhuur. Consument vordert misgelopen huurinkomsten.

 

 De Commissie stelt voorop verhuur van de woning alleen is toegestaan na toestemming van de bank. De bank mag deze toestemming weigeren, tenzij er sprake is van misbruik van deze bevoegdheid. Van misbruik van de bevoegdheid is in het onderhavige geval niet gebleken volgens KIFID. 

 

De vordering wordt afgewezen.

 

Bron: KIFID 07122015

DeHypothekenMakelaar.nl  Laatste update: 07/12/2015 11:33.38