DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

NHG Voorwaarden & Normen 2016-1 zijn bekend

Per 1 januari 2016 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer nieuwe Voorwaarden & Normen: de V&N 2016-1. Deze zijn van toepassing op hypotheekoffertes die vanaf dat moment worden afgegeven. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige V&N waarmee u rekening moet houden, zijn door Stichting WEW alvast op een rij gezet.


Waarde bij nieuwbouw verandert (Norm 5.1.2)

In de V&N-2016-1 maakt het renteverlies dat ontstaat bij de aankoop van een nieuwbouwwoning onderdeel uit van de waarde van de woning. Dit betekent dat het makkelijker wordt om deze kosten mee te financieren in een hypotheek. Dit sluit aan bij de berekeningen die de markt hanteert op basis van de Wet op Financieel toezicht (de Wft).
 
Meefinancieren restschuld  (Norm 4.3 lid d)
Wil uw klant de restschuld van een woning met NHG meefinancieren in de lening van een nieuwe woning? Momenteel kan dat alleen als de oude woning is gepasseerd, voordat de nieuwe woning is aangekocht. In de V&N 2016-1 is ook het omgekeerde mogelijk: de klant kan de oude woning laten passeren, nadat de nieuwe woning is aangekocht.
 
Verlaging wegingsfactor bij studieschuld (Norm 7.3)
In lijn met de nieuwe Wet studievoorschot hoger onderwijs wordt in de V&N 2016-1 de wegingsfactor van studieschulden verlaagd van 0,75 naar 0,45 procent. Dit betekent dat een studieschuld die in het nieuwe leenstelsel wordt opgebouwd, daardoor minder zwaar meetelt in het bepalen van de leencapaciteit voor een hypotheek.
 
Aanpassingen in de V&N in verband met de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Op 1 januari wijzigt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De NHG-regels zijn hier op aangepast. Dat leidt tot de volgende wijzigingen: 

  • De maximale LTV wordt  verlaagd van 103% naar 102%
  • De Financieringslasttabellen Beheercriteria worden in lijn met de financieringslasttabellen Acceptatie aangepast door het Nibud en onverkort overgenomen.
  • Tweeverdieners krijgen meer financieringsruimte: 50 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen was dit 33,3 procent.
  • Bij de financiering van een Nul-op-de-Meter-woning worden bedragen tot € 27.000 buiten beschouwing gelaten (voorheen € 25.000). Het (gezamenlijke) toetsinkomen van de geldnemer(s) moet dan wel minimaal € 33.000,- bedragen (voorheen € 32.000,-).
  • Het financieringslastpercentage mag met maximaal 3 procentpunten worden verhoogd als sprake is van een alleenstaande  aanvrager (voorheen ook bij twee verdieners) waarvan het toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- maar lager dan € 31.000,-. (voorheen € 30.000,-).

Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker (Artikel B3 van de Beheeraspecten
In de V&N 2016-1 is het bij het oversluiten van een hypotheek naar een andere geldverstrekker niet meer verplicht om het oorspronkelijke acceptatiedossier aan te leveren. Een aantal documenten moet nog wel bij stichting WEW worden aangeleverd, waaronder het oorspronkelijke taxatierapport, de oorspronkelijke leningovereenkomst, het saldobiljet van de hypothecaire schuld en de offerte van de oorspronkelijke lening. Deze documenten heeft de nieuwe geldverstrekker nodig om de juiste hypotheekconstructie te kunnen bepalen, maar worden niet meer gebruikt om het oorspronkelijke acceptatiedossier te controleren.
 
Termijn overdrachtsbelasting verlaagd naar 6 maanden (Artikel B16)
De termijn in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning, die per 1 september 2012 tijdelijk verruimd is naar 36 maanden, heeft de overheid sinds 1 januari 2015 weer teruggebracht naar 6 maanden. De V&N 2016-1 zijn hierop aangepast. De termijn is weer  gesteld op 6 maanden, tenzij sprake is van een aankoop tussen 1 september 2012 en 31 december 2014: dan geldt de termijn van 36 maanden.

Bron: Stichting WEW

DeHypothekenMakelaar.nl 02112015

 

 Laatste update: 02/11/2015 11:42.12