DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Cessieverbod zorgverzekeraar onrechtmatig

 

Met een ‘akte van cessie’ wordt een schuld of vordering overgedragen. Patiënten kunnen daarmee hun vordering op hun zorgverzekeraar overdragen aan de zorgaanbieder. Dit betekent dat de zorgaanbieder rechtstreeks geld krijgt van de zorgverzekeraar, in plaats van de patiënt zelf. Menzis wilde aktes van cessie niet meer toestaan. De rechter oordeelde dat Menzis hierin onrechtmatig handelde.

Menzis, een van de grotere zorgverzekeraars in Nederland, heeft sinds 1 januari 2015 een cessieverbod opgenomen in haar polisvoorwaarden. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders konden daardoor niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De rechter concludeerde eind augustus 2015 dat Menzis in dat opzicht onrechtmatig handelde.

Het belang van bijvoorbeeld gokverslaafde patiënten om hun zorgaanbieders rechtstreeks te kunnen laten betalen door hun zorgverzekeraar, weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van een zorgverzekeraar om eenvoudig en goedkoop nota’s te kunnen afhandelen.

Menzis wordt in dit artikel met naam genoemd omdat de uitspraak van de rechter strikt genomen alleen betrekking heeft op de polisvoorwaarden van Menzis. Wel zijn andere zorgverzekeraars door deze uitspraak gewaarschuwd dat voor het invoeren van een cessieverbod het belang van de zorgverzekeraar moet opwegen tegen de zwaarwegende belangen van patiënten en zorgaanbieders.

Het lijkt erop dat zorgverzekeraars manieren zoeken om het gebruik van niet-gecontracteerde zorg te ontmoedigen. Vorig jaar hebben verschillende zorgverzekeraars geprobeerd om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen. De Hoge Raad heeft toen bepaald dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg minimaal 75% van een marktconform tarief moet bedragen. Het deel dat patiënten zelf moeten betalen, mag geen hinderpaal vormen voor het betrekken van de zorg. Dit ‘hinderpaalcriterium’ is een gevolg van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Bron: WFTNU Toegevoegd:

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 18/09/2015 09:59.13