DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annuïteit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.
berichten voor December 2004:
311204 Ouderschapsverlof biedt vanaf 2006 belastingvoordeel311204 Kluwer-NRC
311204 Analisten zien winst voor AEX in 2005311204 FD
301204 Rente-aftrek na verbouwing eigen woning301204 MinFin
301204 BLG verhoogt hypotheekrente301204 BLG
301204 Lijfrentes in de winstsfeer.301204 MinFin
291204 Pas op voor onbetrouwbare beleggingen291204 FX / FEC
281204 CFO zet pensioen liever buiten de deur281204 FD
281204 48 eindejaarstips!281204 Zibb.nl
281204 Foei: Steeds meer leugens bij afsluiten polis!281204 Zibb.nl
231204 WW-uitkering voor ex-WAO’ers die scholing volgen231204 Kluwer/SZW
231204 Pessimistisch vertrouwen economisch klimaat231204 Nu.nl
221204 Eindelijk duidelijkheid over inhuren zelfstandigen221204 Kluwer/PZO
221204 Belangrijkste maatregelen per 010105221204 MinSZW
221204 Belastingcijfers 2005221204 PWC / MinFin
221204 Woede om OZB-explosie221204 IEX/Tgrf
211204 MKB-bedrijven dragen niet bij aan levensloop211204 EindhDagblad
211204 Groei economie hoger dan verwacht211204 ANP-Zibb.nl
211204 FNV: sector betaalt hogere WW-instroom211204 FD
211204 Interessante afwaarderingen voorraden211204 MinFin
201204 Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2005201204 MinSZW
201204 Sociale verzekeringen per 1 januari 2005201204 MinSZW
201204 Gepensioneerden straks meebetalen AOW201204 EindhDagblad
201204 VNO-NCW: weiger in cao reparatie van prepensioen201204 FD
181204 Soms geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen181204 PWC
171204 Eindejaarstips 2004 particulier en werknemer171204 PWC
171204 AWVN ”Verzekering van WAO-gat is overbodig”171204 FD
161204 Werkloosheid stijgend: ABN, Kadaster & Centric161204 EindhDagblad
161204 Import en export toegenomen in oktober161204 Zibb.nl
161204 Toekomst lifo verdeelt werkgevers en bonden161204 Kluwer/FD
161204 Rekenregels pensioen DGA161204 FX/Akkermans
161204 Oordelen Commissie Gelijke Behandeling (CGB)161204 FX.nl
161204 1e Kamer neemt fiscale wetsvoorstellen aan161204 PWC
151204 13 PWC Eindejaartips 2004151204 FD / PWC
151204 Wijzigingen NHG normen januari 2005151204 Ockenburgh
151204 Wall Street: rente & indices hoger151204 IEX.nl
151204 Eindejaarstips 2004 bedrijven & instellingen151204 PWC
151204 Afkoop pensioenaanspraken151204 PWC
141204 Samenwerking UWV en Belastingdienst141204 MinSZW
141204 WAO`ers na herbeoordeling tegemoetkoming141204 MinSoZaWe
141204 Kabinet is veel te negatief141204 EindhDagblad
141204 13 tips belastingplannen 2005141204 Zibb.nl-Alfa
141204 The Economist ziet lagere groei wereldeconomie141204 Zibb.nl
141204 Tegemoetkoming aftrek ziektekosten141204 MinFin
141204 Outsourcing van pensioenfondsen141204 FD-IEX
131204 Bijna 50 belastingtips van Zibb131204 Zibb.nl
131204 Kamer gaat niet over aanvullende verzekering’131204 Kluwer/ZN-ANP
131204 Reiskostenvergoeding voor de rechter131204 Kluwer
131204 Nieuwe Pensioenwet 2006131204 ANP-AFP
101204 To do tussen kerst en oud en nieuw101204 Zibb.nl
101204 Nibud: geld maakt écht niet gelukkig101204 Zibb-Nibud
101204 AOW-leeftijd naar 67 jaar, WAO naar 55%?!101204 Zibb.nl
101204 Eindejaarstips 2004101204 PWC
101204 Fondsen te star en te duur101204 Telegraaf
101204 Arbo Unie schrapt honderden arbeidsplaatsen101204 Telegraaf
091204 Dollar krabbelt op091204 iex-FD
091204 Economische groei valt volgend jaar nog tegen091204 FD
081204 Rabobank somber scherpe kritiek kabinetsbeleid081204 EindhDagblad
081204 Lonen in 2004 met gemiddeld 0,2% gestegen081204 MinSZW
081204 Samenwerking België Nederland bij fraudebestrijding uitkeringen081204 MinSZW
071204 Ziektekostenpremies drukken koopkracht071204 MinSZW
071204 VUT, prepensioen en levensloop071204 Zaak.nl
061204 DSM verplaatst productie naar Verre Oosten061204 Zibb.nl
061204 Kosten civiele procedure verminderden AB-winst061204 PWC-Hof A'dam
031204 ECB laat rente ongemoeid op 2%031204 IEX.nl
031204 Ongebruikelijk samenwerkingsverband en mv-VOF031204 PWC / Hof Lwrdn
031204 Werklozen iets meer kans op baan031204 Zibb.nl
031204 70% wil niet meebetalen aan prepensioen ouderen031204 FD
031204 ASN Bank schrapt 'spread' bij beleggingsfondsen031204 FD
031204 Hypotheken verstrekt zonder inkomenstoets031204 FD
011204 Meer wanbetalers onder bedrijven011204 EindhDagblad
011204 Goed beoordelingsgesprek vraagt moed011204 HFD
011204 FNV kan leven met ’flexibel pensioen’011204 EindhDagbl
011204 SZW BENOEMT REGIEGROEP 'GRIJS WERKT'011204 MinSZW
Berichten voor November 2004:
301104 Ook OESO blijft positief over economische groei301104 Zibb.nl
301104 Ouderen, demotie & deeltijdpensioen301104 Bron: Zibb.nl
301104 Groei voorspeld voor euro-economie301104 Bizz
301104 EIGEN BIJDRAGEN ZORG & WELZIJN 2006301104 Regering
301104 VROEGTIJDIGE HULP BIJ DREIGEND ONTSLAG301104 MinSZW
291104 SER advies gevraagd versobering WW291104 Regering
291104 VUT en Pre aangenomen291104 PWC
291104 Financiën botst met Sociale Zaken over toezicht291104 HFD
291104 Schade bedrijven stijgt 20%!291104 AlgDagblad
261104 Rechters gaan weer aan de slag met Dexia-zaken261104 EindhDagblad
261104 Bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen261104 Min SZW
261104 Kadaster meldt daling, NVM stijging261104 EindhDagbl
261104 Buitenlandse banken slaan toe op hypothekenmarkt261104 HFD
261104 Prepensioen Shell minder aantrekkelijk261104 HFD
241104 Consument blijft maar somberen241104 EindhDagblad-CBS
241104 TIPS: Flirt voor meer succes241104 Zibb
241104 Thuiswerken vaak onder slechte omstandigheden241104 Zibb
241104 Campagne om imago arboregels te verbeteren241104 MinSZW
231104 duidelijkheid verklaring arbeidsrelatie (VAR)231104 MinSZW
241104 Bijdrage kinderopvang vóór 1 december aanvragen241104 HFD-PWC-MKB
231104 Banken voorspellen aanhoudende groei in EU231104 Zibb.nl
231104 Metaal rekent op 4% groei in 2005231104 Tgraaf
231104 Tweede Kamer neemt Belastingplan 2005 aan231104 PWC
231104 Toelichting uitspraak Hoge Raad hyptheekrente231104 MinFin
221104 Wellink somber over 1,75% groei 2005221104 ANP
221104 Wellink somber over 1,75% groei 2005221104 ANP
221104 Levensloop moet loonval opvangen221104 AFP/HFD
221104 SNS Reaal zoekt liquide investeerders221104 HFD
211104 Staatssecretaris standpunten over fiscale voorzieningen211104 PWC
211104 Sabbatical slecht voor je CV211104 HFD
211104 Belasting bij opvolging in familiebedrijf fors lager211104 HFD
191104 Oppositie wil VUT-plannen twee jaar uitstellen191104 EindhDagblad
191104 AOW-reparatie loopt spaak191104 HFD / Trouw
191104 Werkloosheid stijgt na maanden van daling191104 EindhDagblad
191104 PvdA wil onderzoek flexibele AOW-leeftijd191104 EindhDagblad
191104 Bedrijven willen af van dure seniorenregelingen191104 EindhDagblad
191104 Lening verstrekt door BV aan DGA191104 PWC-Hof A'dam
191104 Dure euro bedreigt export191104 HFD
1811104 DEKKER: KOOPSUBSIDIE afschaffen1811104 Regering
181104 Instroom in WAO neemt verder af181104 EindhDagblad
181104 WOZ-waarde herstellen via een herzieningsbeschikking181104 Hof DBosch
171104 01-12-04 deadline aanpassing aan Witteveen!171104 PWC
161104 Let op uw uitgaven…..161104 EindhDagblad
161104 Nieuwe belastingregels werkruimte161104 de Zaak.nl
161104 WerkgeversOpties onder opschortende voorwaarde161104 PWC
161104 Consument somber over financien161104 CBS/VK/HFD
161104 VVD wil goedkoper en eenvoudiger ontslag161104 HFD
VVD-minister wil weer praten over hypotheekrenteaftrek151104 EindhDagblad
121104 Hoera: Nederlandse economie 1,4% gegroeid !121104 HFD-CBS
121104 klusbedrijf en verrichte arbeid aan privé-woning121104 PWC-Hof Arnhem
111104 Centrale bank VS verhoogt rente volgens verwachting111104 HFD
111104 Bedrijven voor het eerst in jaren positief over economie111104 ANP-AFP-Kluwer
111104 sociaal akkoord verdient beter wetsvoorstel111104 HFD
101104 Hypotheek 150% met meer zekerheid101104 DNB
101104 Pensioenfonds meer op individuele klant101104 HFD
101104 WAO-keuring op losse schroeven101104 Trouw
101104 Sociaal Akkoord 2004101104 PWC-2eK
091104 KABINET EN SOCIALE PARTNERS SLUITEN AKKOORD091104 Regering
091104 Sociaal akkoord 11-2004091104 Zaak.nl
091104 Inkoop pensioen in eindloonregeling bij pensioentekort091104 PWEC/MinFin
081104 Aantal schuldsaneringen blijft groeien081104 CBS-EindhDagbl
081104 Periodieke erfpachtcanons wel, maar afkoopsom niet aftrekbaar081104 AFP-PWC
081104 Fraudemeldingen weer gestegen081104 Verbond
081104 Veel plichten heeft werkgever niet meer081104 HFD
081104 Parlement blij met sociaal akkoord081104 HFD
061104 Jongerenonderzoek Taskforce Jeugdwerkloosheid061104 MinSZW
061104 Stijgende werkloosheid toch laag in EU061104 Zibb
061104 EG-Hof beoordeelt conserverende aanslagen061104 PWC-Hof
051104 VEH opent meldpunt speculatiebeding051104 VEH
051104 Blankert: kabinet heeft niet handig geopereerd051104 HFD
041104 Eurorente onveranderd041104 EindhDagblad
Berichten voor Oktober 2004:
Berichten voor September 2004:
Berichten voor Augustus 2004:
270804 DG licht herinvesteringsreserve toe270804 DG-BelDienst
270804 Vertrouwensbeginsel leidt tot aftrek verbouwingskosten als studiekosten270804 PWC-Hof Lwrden
250804 De Geus ontziet oudere werknemers bij vroegpensioen250804 NU.nl
250804 Staatssecretaris licht testament toe250804 PWC-MinFin
Berichten voor Juli 2004:
230704 Uitgangspunt waardebepaling invoerrechten 2e hands auto230704 PWC-HofDouane
160704 Woning verbonden met onderneming toch ondernemingsvermogen160704 HofDenBosch-PWC
150704 Resolutie ivm PSW-premie door werknemer zélf betaald: tot 010105!150704 MinFin
150704 Hoera: Werkloosheid stijgt niet verder !150704 CBS-EindhDagblad
150704 Balkenende: “Toekomst welvaart Europa onzeker”150704 Nederlands Dagblad
140704 Grotere daling aantal arbeidsongeschikten140704 CBS-EindhvnsDagbl.
140704 Polisvoorwaarden kapitaalverzekering en fiscale waarderingsmethode BV140704 PWC-Hoge Raad
130704 ZO-Brabant ’hot spot’ in economie130704 EindhDagbl
130704 Rechter loopt vooruit op nieuwe ontslagwet130704 HFD-AFP
130704 Staats over aftrekbare rente en misleidend artikel en website:130704 MinFin
130704 Toelichting vrijstellingen successierecht voor pensioen en lijfrente130704 MinFin-PWC
120704 Fiscus vriendelijker bij bepaalde bedrijfsopvolging120704 ANP-AFP
120704 Fiscaal voordeel op oud consumptief krediet (!)120704 Hof Adam-PWC
090704 Letselschadebureau in actie tegen letselslachtoffer-beleid Univé090704 Pals-NU
090704 30%-regeling bij dienstbetrekking met eigen BV óók mogelijk !090704 Hof Arnhem-PWC
090704 Toekomstige sloop waardedrukkend effect op WOZ090704 Hof Adam-PWC
090704 Ambulance en brandweer eisen pensioen 55 jaar090704 Abvakabo-NU
080704 Huizenmarkt houdt inflatie goed bij en stijgende verkoop080704 NVM-EindhovensDagb
080704 Amerikanen werken steeds meer, Europeanen minder080704 OESO-NU
080704 Praktische regeling voor reiskostenvergoeding080704 MinFin-PWC
070704 Afschaffing herbeoordeling WAO’er op vaste momenten070704 ANP-AFP
070704 Woede en berusting in metaalsector mbt pensioen070704 EindhvnsDagbl
070704 Werkgevers willen alternatief prepensioenregeling070704 NRC-AFP
070704 Steeds meer huiseigenaren in financiële problemen070704 NHG-NU
060704 Kabinet wil oneigenlijk gebruik WW voorkomen060704 ANP-Kluwer
060704 Nog meer positief economisch nieuws060704 NU
050704 Pensioenfonds Metaal grijpt in: verplicht langer doorwerken!050704 EindhDagbl
050704 Notarissen overtreden wet door afspraken050704 NU
050704 Nieuw makelaardijconcept: prestatievergoeding bij aankoopbemiddeling050704 ANP-Kluwer
050704 Kleine Zelfstandigen met VAR meer duidelijkheid over belasting en premies050704 ANP-Kluwer
020704 Kabinet niet per se nodig bij prepensioen020704 EindhDagbl
020704 ECB laat rente ongewijzigd020704 NU
010706 Hoera: Nederlandse economie kruipt sneller uit dal010706 CBS-NU
010704 Ook waardedruk bij overbrenging van onzelfstandige kantoorruimte naar privé010704 Hof
010704 Kwartje valt010704 FD-IEX
Berichten voor Juni 2004:
300604 Overlijdensuitkeringen door de werkgever, vragen en antwoorden300604 MinFin
300604 Bestuur pensioenfondsen aan banden300604 HFD
290604 Kabinet werkt aan versobering Gouden Handdruk.290604 ANP
290604 Cup-a-soup van staatssecretaris Wijn290604 EindhDagb
290604 Kabinet akkoord plannen VUT, prepensioen en levensloopregeling290604 MinSoZa-PWC
280604 'Nul procent is de CAO-norm', aldus De Geus280604 VK
280604 Jurisprudentie: fiscale correctie naar waarde economisch verkeer280604 Hof A'dam-PWC
280604 Schadevergoeding bij onteigening woning en belastbaarheid280604 Hof A'dam-PWC
280604 Bestuur Vastgoed Mixfonds stapt op door AFM280604 HFD-IEX
250604 1e K akkoord met Universeel loonbegrip per 010105250604 MinFin-PwC
250604 Brinkhorst D66: Doorwerken ook na 65jr...250604 ANP-Kluwer
250604 Consumentenvertrouwen juni hoger dan in mei250604 CBS
240604 Woningbouw moet meer rekening houden met woonwensen240604 NVB-EindhDagbl
230604 Gematigde CAO-loonstijging: 0,7%230604 VK-IEX
220604 Besparen is niet langer iets voor vrekken220604 EindhDagblad
220604 FNV-leden verwerpen massaal kabinetsvoorstel prepensioen220604 FNV-NU
220604 Degressieve afschrijving op pand mogelijk!220604 Hof A'dam-PWC
220604 Schenking onder schuldigerkenning alleen onder voorwaarden!220604 Hof Arnhem-PWC
210604 MKB-NL: Overwerk lager belastingtarief?210604 De Telegraaf
210604 CDA blokkeert fusie DNB en PVK210604 Telgrf-IEX
170604 Brinkhorst D66 wil Pensioen >65jr en WW inkorten170604 Telgrf
170604 WOZ Waardebepaling woning kort voor peildatum verkocht170604 PWC-Hof
170604 DNB voorspelt snellere economische groei 2005170604 FD-Tel-IEX
160604 Kabinet overweegt geen ander beleid hypotheekrenteaftrek!160604 MinFin
160604 Waardering geërfde woning tegen waarde in het economische verkeer160604 Hof DH-PWC
160604 Belangrijke uitspraak Hoge Raad inzake WOZ waardering160604 Hoge Raad-PCW
150604 Aantrekkende export leidt herstel economie150604 CBS-ED
150604 Wall Street: Rentekriebels150604 IEX
150604 nieuwe fiscale regeling voor werkruimte toegelicht150604 MinFin-PWC
160604 Goed nieuws: aantal vacatures 1e kwartaal 2004 gestegen.160604 CBS-Kluwer
140604 Levensverzekeraars sluiten minder polissen af140604 CBS-Nu
140604 Handelsoverschot fors gestegen140604 CBS-EindhovensDagblad
110604 Werknemers positief en groeiend vertrouwen110604 Randstand-Nu
110604 Economische groei door inleveren atv110604 HFD
100604 VNO-NCW wil langer en harder laten werken100604 HFD
090604 Euro "rechtszaak": misleiding of onwetendheid?090604 Het Parool
090604 Werkloosheid Brabant licht gedaald090604 EindhovensDagblad
080604 IMF: meer Nederlanders moeten aan het werk!080604 ANP-IMF
090604 Greenspan dreigt met stijgende rente VS090604 HFD
080604 Prepensioen heilig in de bouw080604 EindhovensDagblad
080604 Staatssecretaris licht doorschuiffaciliteit bij overdracht onderneming toe080604 PCW-MinFin
080604 Staatssecretaris beoordeelt bedrijfstak-CAO's fiscaal080604 PCW-MinFin
070604 Regio Brabant kan snelst & sterkst profiteren van herstel!070604 EindhovensDagblad-Rabo
070604 Pensioenfondsen beleggen fors meer in aandelen070604 CBS-Eindhovens Dagblad
070604 Aansprakelijkheid: 1 op 3 directeuren niet op de hoogte070604 NCD-Kluwer
070604 Hof en Ombudsman verschillen van mening over matiging heffingsrente070604 PCW
040604 Sterke groei werkgelegenheid VS houdt aan!040604 NU.nl
040604 Nederlandse industrie vertrekt in steeds hoger tempo040604 Deloitte-EindhovensDagblad
040604 EU-ministers berispen Zalm op zijn tekort040604 Financiële Telegraaf
040604 Hillen pleit voor afschaffen fiscale subsidie op hypotheekrente040604 ANP
030604 Rabobank Nederland halveert (!) aantal lokale banken030604 EindhovensDagblad Rabo
030604 ECB houdt rente op 2 procent !030604 EindhovensDagblad ECB
030604 Nederlanders weten niet goed waar hun geld blijft030604 NIBUD
030604 Wijn wil ongelijkheid in belastingheffing elimineren030604 MinFin Persbericht
020604 Wetsvoorstel jaarlijkse (!) WOZ per 2007020604 MinFin-PWC
020604 NHG 2003 +42%(!) en voornamelijk jongeren020604 ANP
020604 Kabinet dreigt CAO's niet meer algemeen verbindend te verklaren.020604 Volkskrant
020604 Wall Street: voorzichtig positief020604 HFD
010604 Harde pensioengrens 65 vervaagt010604 Eindhovens Dagblad
010604 HFD Particulieren beleggen weer!010604 HFD
Berichten voor Mei 2004:
280504 DNB wil langer laten werken voor minder280504 HFD-DNB
270504 Oeso: stop rente-aftrek eigen huis270504 Oeso-EindhovensDagblad
270504 WAZ en overzekerbare zelfstandigen: <011004 melden!250504 ANP-kluwerAFP
270504 Fiscus vaker in de fout270504 EindhovensDagblad
270504 AFM neemt beleggingsfondsen opnieuw onder de loep270504 AFM EindhovensDagblad
270505 Zalm: Adviespremie hypotheken openbaar en 'best advice'270505 HFD
250504 Staatssecr. Financiën licht geruisloze terugkeer toe250504 MinFin-PCW
260504 Opnieuw stijging fraudemeldingen260504 Verbond Verzekeraars
240504 Deadline voor wijziging pensioenregeling blijft 1 juni 2004!240504 PCW-MinFin
240504 Overleg over prepensioen levert niets op240504 EindhovensDagblad
240504 Tegemoetkoming bij en toelichting op arbeidsongeschiktheidverzekeringen240504 PWC-MinFin
HFD 210504 Wetten om stoppen met werken <65 fiscaal onaantrekkelijk te makenHFD 210504
210504 HFD Kadaster meldt meer huizen verkocht en tegen hogere prijs!HFD 210504
180504 Commissie Gelijke Behandeling verbiedt gedifferentieerde Pensioenbijdrage180504 Commissie Gelijke Behandeling
NRC140504 Europeanen werken te kort en leven te langNRC140504
170504ED Overleg prepensioen loopt opnieuw vast170504 Eindhovens Dagblad
170504 ED Aegon-directeur geeft baas de schuld170504 Eindhovens Dagblad
140504 EDB Banken verrassen met ideeën rente-aftrek140504 Eindhovens Dagblad
1306504 HFD Juristen waarschuwen voor NVM koopakte1306504 HFD
HFD 130504 Belangrijke Uitspraak PensioenDiscriminatieHFD 130504
120504 EDB Banken bereid tot afbouw aftrek hypotheekrente120504 EDB
120504 Overleg PrePensioen niet uit impasse120504 HFD
120504 Oeso bepleit rentestappen in VS en EU120504 HFD
110504 Notarissen passen huizenveiling aan.Eindhovens Dagblad
100504 FNV kiest vandaag: strijd of onderhandel Pensioen & AO100504 HFD
070504 ECB houdt rente op 2% gelijk070504 Telegraaf
070504 Staatssecertaris Wijn opent virtuele discussie winstbelasting070504 HFD
060504 Geus vult eerder dreigement in.060504 Dagblad
050504 Kluwer Fiscaal publiceert over strijdige pensioenwetgevingKluwer
050504 HFD Hogere rente VS komt nabij.050504 HFD
050504 Robeco beticht & grote schoonmak beleggingsfondsen.050504 HFD
040504 Bonden boos om intrekken prepensioen door kabinetHFD 040504
030504 Britse huizenboom houdt aan.Telegraaf
Berichten voor April 2004:
290404 MinFin licht pensioen verder toe.290404 MinFin
280404 HFD Unilever moet weer pensioenpremie betalen280404 HFD
270404 HFD AFM publiceert misstanden bij 10 beleggingsfondsen270404 HFD
260404 Verbond en Code Tabaksblat260404 Verbond van Verzekeraars
260404 Verbond: Nederland verzekert zich260404 Verbond: van Verzekeraars
260404 HFD Pensioendiscussie blijft hot!260404 HFD/De PensioenMakelaar
230404 HFD Ontslag steeds vaker via de rechter.230404 HFD / Arag-DAS-Interpolis
220404 HFD Economie VS lijkt in de lift: rentestijging !220404 HFD
210404 Top Dexia Bank België betrokken bij fraudeHFD 210404
190404 Waarborgfonds NHG wil prijsafspraken doorbreken190404 NHG
200404 HFD/ Indexatie Pensioen juridisch afdgewongen!HFD 200404
190404Kabinet en vakbonden in de clinch om PrePensioen190404Den Haag
160404 PWC, Woning/werkplaats toch privé-vermogenPWC interessante jurisprudentie
150404 Zalm(VVD) houdt vast aan afschaffen OZBHFD/VVD
140404HFD Markt ziet kans op snelle rentestijgingHFD/DeHypothekenMakelaar/Marcel J.F. van Bijsterveld
130404Zekerheidstelling bij emigratie vervalt130404Min.Financien
Schaakspel rondom vroegpensioen9 april 2004 Bron: De Volkskrant,
Nationale Hypotheek Garantie populair bij huizenkopers090404 NHG-ANP
NVM: woning 6,4% duurder!NVM Persbericht
070404 Interessante fiscale jurisprudentiePCW
070404 Beleggingskosten ABP verdrievoudigd!HFD070404
060404 Goed beursnieuws!IEX/De HypothekenMakelaar Goed beursnieuws!
Pensioenfondsen geslaagd!HFD 050404
HFD 020404 ECB laat rente ongewijzigd op 2%HFD 020404
Wall Street twijfeltIEX/HFD 010404
CDA wil in 2010 van Vut en Prepensioen afHFD 010404
Ontslagrecht en ancienniteitHFD010404
Berichten voor Maart 2004:
Nieuwe WAO pakt duurder uitHFD/SvdA/Arbo
Handen af Gouden HanddrukHFD/DeHypothekenMakelaar
CDA knaagt aan Gouden HanddrukEDB3030304/De HypothekenMakelaar
Meeus en onafhankelijk adviesEDB300304/DeHypothekenmakelaar
Onderzoek naar Wagner & PartnersHFD 150304 TG 240104
Top 10 DividendIEX/Onno/De HypothekenMakelaar/Marcel J.F. van Bijsterveld
Accenture: kabinet reageert slap op banenverliesHFD 270304/DeHypothekenMakelaar/Marcel van Bijsterveld
Europeaan te luiHFD Rick vdPloeg/De HypothekenMakelaar/Marcel J.F. van Bijsterveld
Knieval Postbankbron Telegraaf, p.35
Notarissen wapenen zich tegen kartelmacht onroerendgoedhandelAFP/ De Volkskrant, 22 maart 2004
AFM onderzoekt Meerwaarde HypotheekTelegraaf 230304, p.25
Weer minder nieuwbouwwoningen in 2003DeHypothekenMakelaar/Marcel J.F. van Bijsterveld
Kabinet eens over strenger vervanger van de WAOHet Financieele Dagblad, 13 maart 2004
Berichten voor Februari 2004:
Berichten voor Januari 2004:


Archief: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Laatste update: 21/05/2020 12:05.29