DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

    Hypotheekvormen


Gelukkig zijn er heel veel hypotheekvormen, waaruit u keuze kunt maken voor uw eigen en hoogst persoonlijke hypotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de veilige spaarhypotheek, maar ook voor de spannender beleggingshypotheek. Inmiddels is daarvan ook een leuke mengvorm: de hybride hypotheek. Ook kan de keuze gemaakt worden om uw woonlasten op afzienbare tijd naar een bepaald bedrag terug te brengen, door op 1 leningdeel wél op een bepaalde wijze af te lossen. Ook kan in een ander leningdeel een consumptief krediet zijn verwerkt: bijvoorbeeld de aankoop van een andere auto. 

Niet alle geldverstrekkers kunnen >3 leningvormen in 1 dossier verwerken, De HypothekenMakelaar kan u informeren, hier volgt  een kleine greep uit de ontelbare mogelijkheden:

HypotheekOfferte of informatie aanvragen

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de Aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over de lening, u lost dus niets af. Of financieren zonder enig aflossen verstandig is, dat mag u in zeker mate zelf bepalen.  De meeste geldverstrekkers eisen een of andere waarde-opbouw of schuld-afbouw, bijvoorbeeld voor alle schuld boven 75% (90% of soms 100%) executiewaarde. Op zich levert deze hypotheekvorm daardoor dus de allerlaagste maandlast op: alleen rente. Maar let op: de zo geliefde aftrekpost hypotheekrentedie is zoals u weet, sinds 2001 voor iedereen beperkt tot maximaal 30 jaar! Na 2031 zullen dus steeds meer mensen geconfronteerd worden met plots veel hogere netto woonlasten. Want zodra de (vaak maandelijks) van de belastingdienst terug ontvangen subsidie ineens wegvalt, is de bruto woonlast inneens ook de netto woonlast geworden!! Wel is het overigens zo dat een latere verhoging van de zuivere en dus volledig aftrekbare hypotheekschuld, weer een nieuwe termijn van 30 jaar kan meekrijgen voor de verhoging van de hypotheekschuld, rekening houdend met debijleenregeling. 

Het op een of andere wijze opbouwen van vermogen om daarmee in de verre toekomst ófwel de verhoogde lasten op te kunnen vangen, ófwel om daarmee de niet meer aftrekbare schuld in te kunnen lossen is dus zeker niet onverstandig! Zeker als bedacht wordt dat de meeste mensen geen volledig 70% eindloon pensioen meer op kunnen bouwen. Dat betekent namelijk niet alleen terugval in inkomen bij pensioneren, maar ook dat de aftrekpost vaak nog maar zo'n 24% (ipv vaak 42%) fiscaal voordeel krijgt. Bij de meeste mensen is dat tijdens de arbeidzame jaren meestal 42%, en dat scheelt dus een slok op een borrel! In de vorm van aflossing of het opbouwen zijn veel keuzes te maken, van de 100% veilige (bank)spaarhypotheek, of de spannender belegingshypotheek naar de annuïtaire, lineaire en andere vormen en/of mixvormen daarvan. Laat u dus gedegen voorlichten, niet alleen op de momentopname van nú, maar ook met een oog op de boeiende toekomst! De HypothekenMakelaar legt het u graag eens rustig uit, maak hier een
persoonlijke afspraak!

Voordelen van de Aflossingsvrije Hypotheek:

 • Lage woonlasten: u betaalt immers alleen rente geen aflossing
 • Vaste einddatum
 • Maximale renteaftrek gedurende maximaal 30 jaar

Nadelen van de Aflossingsvrije Hypotheek:

 • U lost NIETS af
 • Zeker na 30 jaar wordt bruto woonlast ineens ook netto woonlast 
 • Vorm dus bijtijds een steivig spaarpot om af te kunnen lossen of om het plots 100% wegvallen van het fiscaal voordeel op te kunnen vangen!

Terug 

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand rente en aflossing: u lost dus elke maand een beetje schuld af, gaandeweg steeds meer. De bruto maandlast gedurende de hele looptijd blijft in principe gelijk. In het begin betaalt u echter veel rente en weinig aflossing, maar aan het eind is dat precies andersom. Bij deze hypotheekvorm gaat u dus op termijn steeds minder rente betalen, waardoor ook het belastingvoordeel dus vermindert. Met als logisch gevolg dat uw netto maandlast geleidelijk zal stijgen. Deze hypotheekvorm is daardoor in onmin geraakt ten opzichte van hypotheekvormen die meer fiscaal voordeel opleveren en daardoor dus financieel veelal gunstiger zijn. Zoals de beleggings-, de UL, en/of levenypotheek en de nog steeds populaire (bank)spaarhypotheek etcetera. Maar voor bepaalde situaties blijft de annuïteitenhypotheek toch nog steeds een praktische oplossing: bijvoorbeeld voor senioren (in verband met leeftijd en/of gezondheid) of voor ondernemers, waar de annuïteitenhypotheek  soms zelfs door de bank geeist wordt.

Voordelen van de Annuïteitenhypotheek:

 • Vaste einddatum
 • Maximale renteaftrek gedurende maximaal 30 jaar
 • Bruto lasten blijven gelijk (maar netto woonlasten nemen toe!)
 • Steeds meer aflossing tijdens de looptijd
 • Zekerheid dus van voortdurende schuldvermindering

Nadelen van de Annuïteitenhypotheek:

 • Fiscaal minder gunstig door dalende rentelast = dalende aftrekpost!
 • Bruto lasten blijven gelijk, maar netto woonlasten nemen dus toe!
 • Geen extra rendement op de aflossing ("waarde zit in de stenen")
 • Aflossen vormt EigenWoningReserve (overwaarde die fiscaal niet gebruikt mag worden bij verhuizen), dat is dus fiscaal bezien niet handig!

Terug 

Beleggingshypotheek
Hypotheek waarbij de aflossing op enig moment kan geschieden uit de waarde opgebouwd op  een beleggingsrekening (of -polis). Eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld elke maand), wordt een bedrag gestort naar een beleggingsrekening. Meestal is dat bedrag vastgesteld op basis van een minimaal te verwachten rendement van maximaal 8% (netto na aftrek van alle kosten, zoals aan- en verkoop en beheersloon etc.). De beleggingsrekening is verpand aan uw geldverstrekker, zodat u er niet de vrije beschikking over heeft. Immers zal er op einig moment een aflossing mee gedaan moeten kunnen worden. Soms is het wel mogelijk om iets daaruit op te nemen, zodra het rendement een positievere lijn heeft dan verwacht. Zodra uw onderpand fors in waarde is gestegen en de lening bijvoorbeeld nog maar 75% van de zogenoemde executiewaarde is, dan is de verpanding tussentijds weer ongedaan te maken. U krijgt dan weer het vrije beschikkingsrecht. Naast de beleggingsrekening wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten, en die zou om kosten (premie) te besparen wellicht dalend kunnen zijn in dekking (bijvoorbeeld annuïtair 8%), omdat de waarde op de beleggingsrekening - in ieder geval theoretisch- met 8% stijgend is of zou moeten zijn......

Voordelen Beleggingshypotheek:

 • Bij een beter dan verwacht rendement zou de hypotheek desgewenst eerder ingelost kunnen worden
 • Theoretisch blijft de hypotheekschuld ongewijzigd, de fiscale rente-aftrek wordt dus optimaal benut!
 • De keuze uit belegginsgsfondsen op een belegrekening is soms groter en uitgebreider dan de aan een levensverzekering gekoppelde fondsen

Nadelen Beleggingshypotheek:

 • Onzekerheid over de waarde-ontwikkeling, langdurig negatief rendement is zeker niet ondenkbaar!
 • Geen fiscaal voordeel voor de belegrekening zoals bij de levensverzekering: de zogenoemde "KEW", ofwel Kapitaalverzekering Eigen Woning. Die houdt onder andere in dat daar onder strikte voorwaarden wél geheel belastingvrij gespaard of belegd kan worden. Kies dan voor BEW of SEW, de bancaire varianten. Pas op daar zijn trouwens stevige fiscale verschillen aan de orde, laat u dus goed voorlichten!

Terug 

Borgstellingshypotheek 
Een eigen huis is vandaag de dag voor starters haast onbetaalbaar geworden. Het is dan ook niet vreemd dat sommige ouders hun kinderen financieel kunnen en willen steunen bij de aankoop van een woning. Geldverstrekkers spelen op die behoefte in met nieuwe hypotheekvormen. Bijvoorbeeld door toe te staan dat (groot)ouders kunnen optreden als “borg”. Dat houdt in  zij in geval van wanbetaling door het (klein)kind door de bank aangesproken zullen worden. En als het aan de zichzelf 100% indekkende bank ligt, gaat dat onbegrensd ver, want vaak wordt het inkomen en de woning van de borg en alle toekomstige bezit als onderpand genoemd in de akte waarop de handtekening gezet moeten worden. Pas dus op voor deze zeer ongewenste consequenties, want jonge relaties van de (klein)kinderen blijken in de praktijk nog niet zo stressbestendig….

Borgstellingshypotheek soms prima oplossing
Borgstelling kan desalniettemin een prima oplossing zijn voor starters met goede toekomstverwachtingen die binnen afzienbare tijd in staat zijn om wél volledig zelfstandig de hypotheeklast te dragen.  Als dit toekomstbeeld echter nog niet helder is, dan zijn er betere alternatieven te bedenken. Bijvoorbeeld dat de ouders via een onderhandse lening alleen het bedrag ter beschikking stellen wat het kind zelf op dit moment niet gefinancierd kan krijgen. Het risico voor de ouders blijft dan zeer beperkt en overzichtelijk. Het uitgeleende bedrag is immers het maximum, en als de woning in een plots opgetreden noodscenario goed verkocht kan worden, is het risico zelfs nihil.

Terug
 
Borgstellingshypotheek Fiscaal
De ouders kunnen die onderhandse lening zelf niet aftrekbaar opvoeren als eigen woning rente, maar het kind voor de eigen woning wél! De ouders zouden een extra risicopremie op de reguliere marktrente kunnen zetten, terwijl de van het kind ontvangen rente weer terug geschonken kan worden. "All in the family", zullen we maar zeggen, maar fiscaal gefaciliteerd mits het correct en volgens de regelen der kunst geschiedt, en daar kan De HypothekenMakelaar.nl u alles over vertellen,
maak hier dus een afspraak!
 
Borgstellingshypotheek Herfinancieren
Zodra de eigen draagkracht groot genoeg is, kan het kind de lening weer herfinancieren, en de borg weer terugbetalen. Desgewenst kan dit terugbetalen in etappes en uiteraard heel gemakkelijk binnen de "verhoogd ingeschreven" hypotheek zodat er nauwelijks kosten meegemoeid zijn. Het kan zo gemakkelijk als u maar het juiste advies volgt!
 
De belangrijkste aandachtspunten Borgstellingshypotheek 
Betaalbaarheid maandlasten: het kind kan te maken krijgen met hypotheeklasten die toch boven zijn budget blijken te liggen, want er moet wel eerst gewenning komen aan alle maandelijks terugkerende lasten. En dat terwijl er eerder thuis juist zo’n grote bestedingsruimte was voor het dure weekend en wintersportvakanties….
 
Een jaarlijkse fiscale schenking kan ook een oplossing zijn, maar daarin schuilt het gevaar dat het geen vast inkomensbestanddeel is. De ouders moeten dan immers voldoende financiële armslag hebben om de jaarlijkse (en de eenmalige) schenkingsvrijstelling telkens weer te kunnen realiseren en moeten ook eventuele financiële tegenvallers op kunnen vangen. Ouders kunnen natuurlijk op elk moment besluiten de schenkingen verder stop te zetten, maar het kind kan dan in betalingsproblemen komen.
 
Schenking of lening van ouders aan kinderen: om problemen tussen ouders en kind (en mogelijk diens broers of zussen) te voorkomen, is het aan te raden om vooraf bij bijvoorbeeld een notaris advies over mogelijke consequenties in te winnen.
 
Borgstelling: er moet goed worden gekeken naar de financiële positie van de borg. Borgstelling kan bijvoorbeeld door middel van het vestigen van hypotheekrecht op de woning van de borg of het meetekenen in de hypotheekakte. Als er geen spaargeld is, of de ouders hebben een (relatief) laag inkomen, is dit geen goede oplossing. Door het meetekenen worden de ouders hoofdelijk schuldenaar voor –meestal de gehele (!)- de lening.  Ze kunnen dus financieel worden aangesproken zodra het kind niet meer betaalt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders bij een eventuele gedwongen verkoop zelf ook nog eens in financiële problemen raken.
 
Goede voorlichting door een Erkend Hypotheek Adviseur en de notaris is dus écht in alle situaties noodzakelijk voor zowel (groot)ouders als (klein)kinderen.

Voordelen Borgstellingshypotheek
 • De kinderen zijn -dankzij de borg- toch in staat om een eigen woning te kunnen kopen
 • Alle door de kinderen betaalde zuivere eigen-woning-rente is in beginsel 100% aftrekbaar, ook de rechtstreekse onderhandse lening van de (groot)ouders!

Nadelen Borgstellingshypotheek

 • Het risco bij een te vergaande borgstelling is zeer groot, pas dus op!
 • Kies dus liever voor het financieren van het tijdelijke ontbreken van de eigen financieringsdraagkracht
 • Bij een tegenvallende ontwikkeling van de eigen financiële draagkracht, zou het geplande herfinancieren langer op zich kunnen laten wachten 
 • Of in het ergste geval zou het herfinancieren  geheel onmogelijk kunnen blijken (arbeidsongeschiktheid / WW / (echt)scheiding en ex-partner blijft dan wel in de woning... etc?)...

Terug 

Hybride hypotheek 
In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek slim met elkaar gecombineerd. Dat verklaart de populariteit van deze hypotheekvorm. Net als bij de moderne Levenhypotheek, wordt de premie belegd in verschillende beleggingsfondsen. Dat wordt “unit-linked” beleggen genoemd. Maar ook kan (een deel van) de premie ondergebracht worden in een hypotheekrentefonds. Daarin ontvangt men dan over de ingelegde spaarpremie een gegarandeerd rendement dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat wordt betaald. En zo is er dus het vergelijk met de spaarhypotheek, maar er zijn zeker ook verschillen, laat u dus goed voorlichten en lees eens wat over de SpaarOptimaalHypotheek! Er is vrijheid om zelf en op elk moment een andere verdeling te maken tussen beleggen en sparen, soms wel met wat beperkende restricties, De HypothekenMakelaar.nl informeert u hierover graag.

Voordelen van de  hybride hypotheek:

 • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
 • Fiscale aftrekmogelijkheden worden optimaal benut.
 • In beginsel vaste maandelijkse lasten. (rente en premie).
 • In principe pas aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost met de uitkering uit de kapitaalverzekering.
 • Die uitkering is in beginsel belastingvrij, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
 • Het door u gewenste rendement is naar uw keuze; niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
 • Zeer flexibel: tussentijdse mogelijkheden om te switchen van sparen naar beleggen en andersom. 
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe", overlijdensriciopremie aangepast aan actuele leeftijd en kosten direct verrekend.
Nadelen van de  hybride hypotheek:
 • De combinatie hypotheekverstrekker / verzekeraar ligt in beginsel wel vast, openbreken kan ingrijpend zijn. Dat speelt met name bij de keuze voor hypotheekrentefonds, de hybride variant van de traditionele spaarhypotheek. Laat u dus goed informeren!
 • Bij de combinatie van een gedeelte beleggen met een gedeelte sparen loopt men het risico dat bij tegenvallende beleggingsresultaten premie overlijdensrisico moet worden onttrokken uit spaarhypotheekpremie. Zie hieronder bij spaarhypotheek en het RADAR debacle (okt2007) rondom Rabobank en haar "OpmaatHypotheek". Laat u dus goed informeren!
Terug 

Extra mogelijkheden hybride hypotheek
De hybride hypotheek leent zich uitstekend voor slimme fiscale verdelingen. Denk aan hoog- laagconstructies of aan combinaties met premie- of beleggingsdepots. Daarbij kan men bijvoorbeeld tussentijds bijstorten, premies verhogen of verlagen, of variëren met de looptijd. Ook is het vaak mogelijk om op 2 verzekerden met verschillende dekkingsbedragen en/of verschillende dekkingsduren te variëren, kostenbesparend maatwerk dus!

Terug 


Krediethypotheek 
De krediethypotheek wordt afgesloten om de kredietruimte -al dan niet tijdelijk- te verruimen. Het kan in principe de hoofdhypotheek zijn, maar vaak zal het slechts een aanvullend leningdeel zijn, bovenop de hoofdfinanciering dus. De krediethypotheek kan bijvoorbeeld bestemd zijn voor een verbouwing (alhoewel dan een andere hypotheekvorm meer voor de hand ligt) of voor consumptieve uitgaven of gewoon als financiële zekerheid voor zwaardere tijden. Senioren gebruiken deze hypotheekvorm soms om gemakkelijk te kunnen beschikken over het vermogen dat in hun huis vastzit. Ondernemers kunnen deze hypotheekvorm gebruiken als extra buffer, zonder een “hijgende bank in de nek”. 

Wat opgenomen is, kan eenvoudig ook weer teruggestort worden, want het is in feite een doorlopend krediet maar wel met hypothecaire zekerheid. Daardoor kan de rente lager kan zijn dan bij een “normaal” (maar altijd te duur) consumptief krediet, waar immers meestal geen (laat staan een hypothecaire) zekerheid aan verbonden is.  Soms kan er zelfs meer geleend worden dan de onderpandswaarde van de woning, bijvoorbeeld tot 125% van de zogenaamde executiewaarde. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor zover het geld is gebruikt voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de woning, met een speciaal voorbehoud vanuit de bijleenregeling voor de financieringskosten.
 
Flexibiliteit
Bij deze hypotheekvorm is er dus erg veel vrijheid: geen dwingend aflossingsschema en opnemen en aflossen is vrij tot aan de afgeproken hoofdsom. Als de waarde van het huis hoog genoeg is, kan zelfs tot op zekere hoogte de verschuldigde rente bijgeschreven worden. Let dan wel op de fiscale gevolgen: die rente op rente is zeker niet opnieuw aftrekbaar.
 
Hypotheekrenteaftrek beperkt
Sinds enige jaren al is de rente over willekeurige consumptieve leningen niet meer fiscaal aftrekbaar. Als de kredietruimte van de krediethypotheek voor consumptieve doeleinden is gebruikt, kan er dus geen gebruik gemaakt worden van de hypotheekrenteaftrek. Dat kan immers alleen bij de financiering van de aankoop van een huis of voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, met een speciaal voorbehoud vanuit de bijleenregeling voor de financieringskosten. Maar dat geldt dus alleen voor degene die al eens eerder een eigen woning heeft gehad. De HypothekenMakelaar.nl informeert u graag, maak hier een afspraak voor persoonlijk maatwerkadvies van een SEH Erkend Hypotheek Adviseur

Terug 


Lijfrentehypotheek 

Terug 

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag af. Van de lening van € 210.000 lost u bij 30 jaar looptijd elke maand 1/360 deel af, € 7.000 per jaar dus. Daarnaast betaalt u (steeds minder) rente over de resterende schuld. Omdat die schuld in het begin maximaal is, zullen ook de totale hypotheeklasten (rente + aflossing) in het begin het hoogst zijn. Naarmate u meer aflost, zal uw schuld afnemen en het maandbedrag geleidelijk dalen. Omdat u steeds minder rente gaat betalen over de afnemende schuld, wordt het belastingvoordeel elke maand minder. 

Voordelen  Lineaire hypotheek:
 • Vaste einddatum
 • Leningbedrag gedeeld door gekozen looptijd = aflossing op jaar (/12=maand)- basis
 • Bruto lasten nemen voortdurend af, netto woonlasten nemen ook af
 • Aflossing tijdens de looptijd met een telkens even groot bedrag
 • Zekerheid van schuldvermindering
 • Maximale renteaftrek gedurende maximaal 30 jaar

Nadelen Lineaire hypotheek:

 • Hoogste maandlast in het begin
 • Fiscaal minder gunstig door dalende rentelast = dalende aftrekpost
 • Geen rendement op de aflossing
 • Aflossen vormt EigenWoningReserve (overwaarde die fiscaal niet gebruikt mag worden bij verhuizen), dat is dus fiscaal bezien niet handig!

Terug 

Levenhypotheek 
Bij een Levenhypotheek betaalt u naast hypotheekrente ook premie voor een kapitaalverzekering. Deze laatste bestaat uit een overlijdensrisicodeel en een spaar- of beleggingsdeel. Het risicodeel zorgt voor uitbetaling van het gehele of gedeeltelijke hypotheekbedrag bij overlijden vóór een bepaalde datum van 1 of 2 verzekerden. Het verzekerde bedrag kan gelijkblijvend of dalend zijn. Het verzekerde bedrag op het 2e leven kan afwijkend zijn van het 1e leven. Met het spaar- of beleggingsdeel wordt vermogen opgebouwd om op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Een deel van de premie wordt ingehouden om de kosten van de verzekeraar te dekken. Het is mogelijk om het risico van arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren, uw premieverplichting kan dan geheel of gedeeltelijk wegvallen. De winstbijschrijving in uw polis kan gerelateerd zijn aan maatschappijwinst of aan een pakket obligaties. Er zijn ook polissen die u keuze bieden uit een scala aan beleggingsfondsen. Soms alleen huisfondsen, maar soms ook extern beheerde fondsen, die al dan niet beursgenoteerd zijn. 

Voordelen van de Levenhypotheek:

 • Vaste einddatum in beginsel
 • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
 • Min of meer vaste maandelijkse lasten (= rente + premie)
 • De hypotheek wordt in principe pas aan het einde van de looptijd uit de kapitaalverzekering afgelost
 • Bij gunstiger dan verwacht rendement is eerder aflossen mogelijk
 • Optimale fiscale renteaftrek gedurende maximaal 30 jaar
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is in beginsel belastingvrij, keuze uit Box 1 of Box 3
 • Desgewenst benutten van fiscale vrijstelling in Box 1: “Kapitaalverzekering Eigen Woning”
 • Eventueel splitsen overlijdensrisicoverzekering in Box 3 en spaardeel in Box 1
 • Eventueel slim splitsen van waarde en overlijdensuitkeringen mbt successie, voor samenwonenden en gehuwd onder voorwaarden.
 • Mogelijkheid van hoge en lage premies (1:10) om sneller rendement te kunnen maken
 • Mogelijkheid van premiedepot waaruit premies worden betaald, u betaalt dan alleen nog de rente. 

Nadelen van de Levenhypotheek:

 • Onzekerheid van waarde/ontwikkeling, maar soms wel met enige basisgarantie
 • Soms hogere kosten dan beleggingsrekening

Terug


Opeethypotheek 
Onder constructie


Terug 

Spaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek lost u tijdens de looptijd de hypotheek niets feitelijk op de schuld af, maar in plaats daarvan spaart u via een polis van levensverzekering het bedrag bijeen om daarmee aan het einde van de looptijd de spaarhypotheekschuld in één keer af te lossen. De reden is fiscaal: op deze wijze behoudt u namelijk over de gehele rit (meestal 30 jaar) het optimale fiscale voordeel van de fiscale subsidie over de betaalde hypotheekrente, en dat terwijl uw spaarpot lekker belastingvrij aangroeit! Daar is overigens nog wel een heel belangrijke keuze te maken: de polis in box 1 of box 3, DeHypothekenMakelaar informeert u hierover!

De spaarhypotheek is een erg populaire hypotheekvorm, mede door 100% zekerheid dat aan het einde van de looptijd de hypotheek (althans dat leningdeel) altijd 100% afgelost kan worden.
 
De maandlasten zijn bij een spaarhypotheek erg constant gedurende de hele looptijd. Dit komt door de balancerende werking:  als bij een spaarhypotheek de rente stijgt gaat u, zoals bij elke hypotheek, meer rente betalen voor de lening, maar tegelijkertijd ontvangt u nu meer rente op het spaargeld in uw polis. Uw niet aftrekbare spaarpremie kan daardoor omlaag, want het spaardoel is immers even groot gebleven. Gaat uw aftrekbare rente dus omhoog, dan gaat meteen uw netto spaarpremie omlaag. En dat bijzondere effect van de spaarhypotheek houdt elkaar zo’n beetje in evenwicht, waardoor uw netto woonlast per saldo zo’n beetje gelijk blijft. Qua kosten is de spaarhypotheek zo'n beetje uitgekleed door de scherpe concurrentie. Een enkele geldverstrekker rekent echter wel kosten in de spaarhypotheek, let daar dus goed op bij het maken van de juiste keuze!

Een nadeel van de spaarhypotheek is dat met sparen op lange termijn doorgaans minder rendement wordt gemaakt dan met beleggen. Want er kan nooit een beter rendement gemaakt worden zonder de daarbij horende risico’s voor lief te nemen. Gelukkig kunt u meerdere leningdelen combineren, een deel 100% veilige  spaarhypotheek  met een aflosvrij deel en een stukje beleggen bijvoorbeeld. Een afgewogen mix, waarbij u zich prettig kunt voelen!

Een ander nadeel is dat als u ooit zou kiezen voor een opnieuw een spaarhypotheek bij andere geldverstrekker, dat u dan de polis noodgedwongen moet openbreken om de koppeling naar de rente van de andere bank tot stand te kunnen brengen. Dat betekent op dat moment afkoop oude polis en nieuwe acceptatieprocedure en overlijdensrisicopremie op dan geldende situatie..... U kunt er ook voor kiezen om de polis te laten doorlopen bij de oude geldverstrekker/verzekeraar, maar dan zult u moeten kiezen voor een nieuwe winstbasis. De koppeling met de hypotheekrente is dan immers weg. 
 
De lasten bij een spaarhypotheek zijn opgebouwd uit 2 delen: rente en premie voor de levensverzekering die de gegarandeerde uitkering verzorgt. Daarin is ook voorzien in een overlijdensrisicoverzekering. De premie is dus voor een deel ter afdekking van het overlijdensrisico, terwijl de rest voor de aanzwellende spaarpot is bestemd. Bij sommige geldverstrekkers kunt u ervoor kiezen om niet alles af te dekken na een overlijden, zodat u wat premie kunt besparen, terwijl u accepteert dat er een restschuld zal zijn na een overlijden. De HypothekenMakelaar.nl informeert u graag, maak hier een afspraak voor een persoonlijk topadvies!

Alternatieven voor een spaarhypotheek zijn:
 
De hybride shypotheek, waarbinnen naast sparen ook belegd kan worden, en waar 'onderweg' switchen van veilig sparen naar beleggen en andersom mogelijk is.. 

LET OP: zo'n 'hybride' spaarhypotheek is niet altijd 100% zeker, en ook niet altijd transparant in kosten!! Dat bleek wel in oktober 2007 toen Tros' Radar blootlegde dat Rabobank-Interpolis in haar "OpMaat Hypotheek" premies voor het overlijdensrisico ook uit de spaarpot van de gegarandeerde spaarhypotheek haalt. Dat gebeurt met name als er in de "hybride" hypotheek ook nog een ander hypotheekdeel is bijv. op Obligaties of Aandelen, waarbij de koersontwikkeling daar negatief is. Het kan hierbij op termijn kennelijk om duizenden euro's gaan, past u dus op en laat u voorlichten door een onafhankelijk adviseur! De uitzending vindt u hier
Wat teksten uit en rondom de uitzending vindt u hier.
Een levenhypotheek, gecombineerd met een gegarandeerde kapitaalsverzekering. Informeer hier dus eens naar, laat u goed voorlichten!

Terug 


Universal Life Hypotheek
De traditionele levenhypotheek geeft in de aan de hypotheek gekoppelde polis een vast garantiebedrag af te vermeerderen met de eventuele extra maatschappijwinst, of een obligatierendement minus een korting. Bij de Universal Life Hypotheek is de daaraan gekoppelde polis van levensverzekering voorzien van een nieuwe techniek. Alle kosten worden hierop in detail zichtbaar. Van de beschikbare bruto premie worden -vaak elke maand- alle kosten verrekend, als op een belegrekening. In de modernere “universal-life”-polis betaalt men ook maandelijks een van te voren met verzekeraar afgesproken vaste premie. Maar de verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt iedere maand opnieuw bijgesteld. De hoogte van de risicopremie wordt aangepast aan de actuele leeftijd, met een eventuele opslag bijvoorbeeld wegens overgewicht, een opslag wegens meeverzekerd risico van arbeidsongeschiktheid.  De aanwezige poliswaarde, en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden bepaalt vervolgens hoeveel premie onttrokken wordt en hoeveel er overblijft om te sparen of te beleggen. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er theoretisch dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de over de gehele looptijd betaalde risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden gespaard of  belegd. De premies voor verzekeringen volgens het “universal-life principe” zijn in de praktijk daarom ook wat lager dan de traditionele varianten, en dat maakt deze verzekeringsvorm interessant.


Terug 

Voordelen van de  Universal Life Hypotheek:

 • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
 • Fiscale aftrekmogelijkheden worden optimaal benut.
 • In beginsel vaste maandelijkse lasten. (rente en premie).
 • In principe pas aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost met de uitkering uit de kapitaalverzekering.
 • Die uitkering is in beginsel belastingvrij, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
 • Het door u gewenste rendement is naar uw keuze; meestal niet, maar som gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
 • Zeer flexibel: tussentijdse mogelijkheden om te switchen tussen de beschikbaare beleggingsfondsen
 • Premies worden vastgesteld op basis van het "universal-life principe": (overlijdens)riciopremie voortdurend aangepast aan actuele leeftijd en kosten worden direct verrekend.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, de polis kan meeverhuizen.
Nadelen van de  Universal Life Hypotheek:
 • De inzichtelijkheid van de kosten roept soms veel, maar soms ook erg moeilijk te beantwoorden vragen op...
 • De opbrengst van niet gegarandeerde beleggingsfondsen is onzeker
 • Uw hypotheek zou dus bij tegenvallend rendement niet geheel (of geheel niet?!) afgelost kunnen worden!

 Fiscale vrijstelling “Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)” nog eens toegelicht

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering kan men gebruik maken van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW)". Deze vrijstelling houdt in dat er belastingvrij een kapitaal kan worden opgebouwd. Geen jaarlijkse belasting over het opgebouwde vermogen (want de polis staat in box I) en ook de uitkeringen zijn te zijner tijd in beginsel belastingvrij. De vrijstellingen zijn echter voorwaardelijk en eenmalig "once a lifetime" en gelden per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd na een overlijden. Gehuwd of samenwonend? Dan geldt een dubbele vrijstelling. Een van de voorwaarden is wel dat er 15 of 20 jaar lang aaneengesloten regelmatige premies zijn betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen. Elk jaar worden de bedragen van de vrijstelling geïndexeerd alhoewel de indexatie in de belastingplannen voor 2008 bijna was gesneuveld!. Nadeel van de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is wel dat er in beginsel verplicht mee afgelost moet worden, terwijl dat niet in alle situaties de meest voordelige keuze is. Denk aan de kostwinner met een goed inkomen, die na het onverwachte overlijden van de partner ook zijn aftrekpost hypotheekrente in 1 klap voor het leven verloren ziet gaan! De HypothekenMakelaar.nl kan u adviseren bij die zo belangrijke maar onherstelbare fiscale keuze.

Terug 

BankSpaarHypotheek BEW/SEW

In 2008 doet de BankSpaarHypotheek BEW/SEW schoorvoetend zijn intrede nadat de fiscale wetgeving daarop is uitgebreid dankzij inspanningen van de 2e Kamer in reactie op de aanhoudend arrogante houding van verzekeraars (niet horen dan voelen). De SEW is de veilige (bank)spaarvariant, de BEW is de avontuurlijker (bank)beleggingsvariant.

De nieuwe hypotheekvorm SEW
De nieuwe hypotheekvorm SEW is het best vergelijkbaar met de traditionele spaarhypotheek als KEW, maar er zijn grote verschillen! 

Enige verschillen BEW/SEW versus traditionele spaarhypotheek: 
 1. SEW kan alleen in Box-1 gesloten worden. Dat levert dus knellende wet- en regelgeving op, zoals verplicht aflossen, maximaal 1:10, minimaal 15 regelmatige premiejaren, maximaal 30jr. ‘fout fiscaal handelen’ kan tot 52% heffing opleveren.
 2. Een polis uit een traditionele spaarhypotheek kan echter ook in Box-3 vertoeven, desgewenst pas overstappen naar Box-1 zodra de Box-3-vrijstellingen zijn overschreden en 1,2% Box-3-heffing aan de orde komt. Zo houdt u dus meer keuze en flexibiliteit.
 3. SEW/BEW vallen onder de Europese DepositoGarantieRegeling,
 4. De polis van de traditionele spaarhypotheek valt  echter onder de ‘Noodregeling Verzekeraars’, die is kwalitatief minder zeker dan de DepositoGarantieRegeling.
 5. De polis van de traditionele spaarhypotheek kan in erfrechtelijke zin geheel zuiver in gescheiden vermogens optreden, desgewenst 100% sparen man, en overlijden kruislings. Maar bij de BEW/SEW ligt dat duidelijk anders, laat u dus zeker voorlichten als u samenwoont of huwelijkse voorwaarden heeft!
 6. Overlijden bij BEW/SEW levert alleen het dan aanwezige saldo op, desgewenst aflossend of voort te zetten door de langstlevende.
 7. Bij de polis is de overlijdensdekking echter vaak 100% van het beoogde spaardoel, maar lager percentages zijn soms ook wel mogelijk.
 8. Bij de polis kan een geheel belastingvrije uitkering volgen wegens juridisch zelfstandig recht, separate kruislings betaalde premies, goed geredigeerde huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract. Bij BEW/SEW ligt dit duidelijk anders laat u dus zeker voorlichten als u samenwoont of huwelijkse voorwaarden heeft!!
 9. Qua  kosten zijn de verschillen marginaal, de traditionele spaarhypotheek was al een zeer scherp uitgebalanceerd product met wellicht het nadeel dat de overlijdensrisicoverzekering onlosmakelijk onderdeel van het product is.
 10. Overstap traditionele spaarhypotheek naar andere geldverstrekker betekent nieuwe leven-acceptatie en nieuwe premie op actuele leeftijd voor overlijdensrisicodekking (Medische problemen? Ouder = duurder!). Wellicht compenseert het over te hevelen spaarsaldo waardoor er dus minder aanvullend verzekerd moet worden, het feit dat de nieuwe overlijdenspremie op actuele leeftijd een stuk hoger is? Dat is een kwestie van goed vergelijken en doorrekenen. Oversluiten Spaarhypotheek levert overigens meestal niet zo’n voordeel op, past u dus op!
 11. Bij de polis traditionele spaarhypotheek is van tevoren duidelijk wie de begunstigde is, maar bij een BEW-SEW is dat duidelijk anders.
 12. Het saldo van BEW-SEW valt na overlijden namelijk in beginsel in de nalatenschap, daar moet dus eerst notariële afwikkeling plaatsvinden, en we weten hoe lastig dat soms kan zijn en dat er onvermijdelijk notariële kosten aan verbonden zijn!
 13. Bij SEW/BEW bent u meestal vrij in de keuze van overlijdensverzekeraar, en dat kan voordelig zijn! Ook kunt u bij die keuze de overlijdensdekking wel meteen weer verstandig inrichten op Box-3 en met eventuele premiesplitsing obv uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.
Laat u dus heel goed voorlichten voordat u de verkeerde keuze maakt. Een SEH Erkend Hypotheek Adviseur kan u informeren,  adviseren en begeleiden in de juiste en verantwoorde keuze. Maak dus hier een afspraak.


Terug

> U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

> Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens. Laatste update: 21/03/2010 13:00.54