DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

                    Huis huren of kopen ?

Alhoewel een huuradvies nu niet direct onze dagelijkse praktijk is, komt dit onderwerp bij de Erkend Hypotheek Adviseur toch regelmatig ter sprake. Wij schetsen hier eens wat voorbeelden waarbij huren een verstandiger optie zou kunnen zijn dan kopen. 

Ook ziet u hoe een
huurpijs zich in 30 jaar bij 3% stijging kan ontwikkelen van € 500 naar maar liefst € 1.178, terwijl de gelukkige eigen-woning-bezitter in beginsel 30 jaar lang vaste woonlast kan behouden. 

Ook heeft de eigen-woning-bezitter in de afgelopen jaren mogen constateren dat zijn woonlasten in wezen weer in zijn achterzak terugrolden doordat de steevaste jaarlijkse stijging van zijn bezit, de lasten integraal compenseerden! Ofwel: door de voortdurende waardestijgingen van het bezit, is er eigenlijk gratis gewoond en er is een waardevol vermogen gevormd, en dat geldt natuurlijk nooit voor de huurder!

Huren kan interessant zijn voor:


 Jonge stellen.
 
De HypothekenMakelaar wordt natuurlijk ook vaak door jonge stellen benaderd voor hypotheekadvies. Soms wordt de
aankoop van een eigen woning onderschat, zeker door starters. Want er komen ineens wel heel veel verplichtingen op je af: verzekeringen, gemeentelijke belastingen, belastingvoordeel regelen, onderhoud reserveren, en ga zo maar door. Wat blijft er dan nog over voor vakantie en hobbie? HIER kun je trouwens checken hoe het met je kamerhuur zit, is de huurprijs wel redelijk ?

De starter neemt met zijn bescheiden budget ook gemakkelijker genoegen met wat minder, maar pas op voor teruglopende wijken! 

En soms blijkt de persoonlijke
relatie zelfs nog onvoldoende getest op “goede en slechte tijden”. Huren kan dan zeker een goede optie zijn: u legt zich voor bijvoorbeeld maximaal 1 jaar huurtermijn vast en hebt dan tijd om elkaar beter te leren kennen. Hier berekent u of er wellicht sprake van huurtoeslag kan zijn. U kunt overwegen om een vast maandbedrag weg te zetten, zoals dat nodig zou zijn volgens uw hypotheekberekening. Zo test u alvast of u die maandlast ook écht aankunt, en bovendien bout u zo een spaarpotje op. 

Voor starters met bloedserieuze koopplannen zijn er trouwens  wat startersregelingen, er is borgstelling en een fiscaalvriendelijke regeling voor "familie-financieringen", DeHypothekenMakelaar.nl kan u daarover
informeren en adviseren.

De overheid probeert trouwens ook een bijdrage te leveren aan mensen die door overschatting van allerlei lasten zichzelf financieel in de knoop leggen, "blijf positief staan" dat is de
boodschap van het ministerie van SZW.

Terug

Als u nog geen vast contract heeft 
Ook kan het zijn dat in de tussentijd van huren naar kopen een tijdelijk arbeidscontract wordt omgezet in een vast contract of in een werkgeversverklaring met zogenoemde "intentie-verklaring". Want dat is naast de onderpands(taxatie)waarde de 2e belangrijke pijler voor de hypotheekaanvraag. Huren is dan een goede optie gebleken, want ondertussen heeft u samenwoonervaring opgedaan, en inmiddels is er vast contract of intentie-verklaring, hophop naar
DeHypothekenMakelaar.nl !

Terug

Woningmarkt verkennen
In de tussentijd van huren naar kopen kunt u beginnen met het op uw gemak verkennen van de woningmarkt en het opmaken van een
woonwensenlijst voor de aanstaande woning. Wat is een leuke wijk voor de opgroeiende kinderen, en waar zijn de openbare voorziening het beste bereikbaar? Waar vindt u die leuke keuken en die ontspannende badkamer voor een goede prijs zonder in te boeten op de kwaliteit van de installateur, en wat komt er op vloer: hout, grind, natuursteen? Huren kan dan een goede optie zijn om eerst eens rustig rond te kijken!

Terug

Verhuizen voor werk

Ook in andere situaties kan het verstandig zijn om als u andere woonruimte zoekt, éérst de afweging te maken tussen huren of kopen. Als u bijvoorbeeld voor uw werk moet verhuizen, zou dat (telkens) van tijdelijke aard kunnen zijn. In tijden dat huizenprijzen jaarlijks fors stijgen, kunt u de ongeveer 8,5% "kosten koper" alweer snel terug verdiend hebben. Maar in vlakke of soms zelfs dalende woningmarkten, kan dat wel eens heel anders zijn. U kunt dan geconfronteerd worden met langere verkooptermijnen, en zult wellicht op uw vraagprijs moeten inleveren. Voor de aspirant koper kan dat juist interessant zijn als huizenprijzen onder druk staan, en dat het afwachten van de marktontwikkelingen tijdens de periode van huren daardoor profijtelijk uitpakt. 

Terug

Eigen Woning Reserve, omdat die verdampt is na 5 jaar
Huren kan daarom in de hierboven beschreven verschillende situaties een goede optie zijn. Als dat huren 5 jaar heeft geduurd, kan trouwens uw "Eigen Woning Reserve" (overwaarde van uw eerder verkochte eigen woning, lees bij het ingewikkelde
onderwerp bijlenen) "verdampt" zijn, zodat u weer volle renteaftrek kunt bedingen. Interessante optie! 

Terug

Ter vergelijk en voor uw afweging van kopen of huren, wat doen de huren?

Hieronder ziet u een prognose van de huurontwikkeling bij een veronderstelde jaarlijkse huurverhoging van 3%.

De laatste jaren zijn de woninghuren fors gestegen. Naar verwachting zal de gemiddelde huurverhoging de komende jaren ca. 3% per jaar gaan bedragen. Voorwaarde is dan wel dat de overheid de trendmatige huurverhoging zal weten te beperken. Medio 2005-2006 speelt de overheid met de gedachte van een grootschalige liberalisering, om zo meer doorstroming af te dwingen. 

Ook huren kan dus een politieke speelbal worden, net als hypotheek dat al jaren is. Maar met een eigen huis blijven huurverhogingen u bespaard. De bruto lasten van een hypotheek die u afsluit voor de financiering van een koophuis staan vast gedurende de door u gekozen rentevaste periode. Nemen we aan dat uw inkomen minstens gelijke tred houdt met de inflatie, dan stijgt uw inkomen vanwege geldontwaarding en wordt de verhouding tussen uw woonlast en het besteedbaar inkomen op den duur steeds gunstiger. De waarde-ontwikkeling van uw woning, kan uw woonlast in gunstige tijden feitelijk zelfs geheel compenseren: wat u maandelijks aan woonlast heeft, verhoogt via voortdurende waardestijgingen uw vermogenspositie. Dat is bij huren natuurlijk nooit het geval: uw lasten worden slechts gecompenseerd door woongenot.

Terug
 

Jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
verhoging
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
huur
300
309
318
328
338
348
358
369
380
391
454
526
610
707
huur
500
515
530
546
563
580
597
615
633
652
756
877
1016
1178Maar als het dan toch weloverwogen maar liever kopen wordt, kijk dan eens op de pagina kopen, want daar vindt u ook weer bruikbare informatie, zoals de woning-zoekpagina's Funda, Jaap, zah (zoek alle huizen), VBO, en Dimo).

Terug

* Kijk ook bij:

  • Starterslening
  • NHG
  • Borgstelling
  • Intentieverklaring


 

U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

Hier vindt onze naw- en overige gegevens.

  Laatste update: 02/11/2010 16:55.18