DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.
    Hoeveel kan ik financieren?        


Hoeveel u kunt financieren, is van vele factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van het kredietrisico (is het een tophypotheek, of zit er overwaarde in?), de courantheid en staat van onderhoud van het het onderpand, maar ook van  -de bestendigheid van- uw inkomen, van uw leeftijd en gezondheid, en de hypotheekconstructie, en de (on)mogelijkheid van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) scheelt ook een slok op een borrel. Sinds 01-01-2004 telt ook de ingewikkelde 'bijleenregeling' mee voor de leentoets. En per 2007 zijn de financieringsnormen nog eens stevig aangetrokken als nalatenschap van VVD-er Gerrit Zalm, die daarmee de tophypotheek wilde bestrijden (en natuurlijk de hypotheekrente-aftrek weer een stapje verder terugdringen), alhoewel door falend overheidsbeleid goede alternatieven ontbreken in een woningmarkt uit balans. De desastreuze VS-kredietcrisis vanaf 2007 deed ten slotte ook jarenlang nog een stevige duit in de zak. De nieuwe CHF-norm maakt al met al het voor starters nog moeilijker, en de overload aan Europesese en Nederlandse  wet- en regelgeving knelt af als een te kleine schoenmaat ! De "overheidswaakhond
AFM ziet er streng op toe dat niet alleen Financiële Dienstverleners maar ook andere kredietverstrekkers zich aan alle strenge nieuwe regels houden en zich vooral niet schuldig maken aan overkreditering, ook niet voor verstrekking van overig persoonlijk krediet, want op ondeugdelijk advies staan zware sancties en ondeugdelijk advies is bovendien debet aan grote persoonlijke debacles!! Op internet vindt u overal wat rekenmodules, vaak zijn ze natuurlijk erg grof omdat voor de gebruiksvriendelijkheid detailvragen ontbreken, of omdat toetsrente niet actueel is of wat dan ook, zie dat dan ook als ruwe schets en niet meer dan dat. 

Van elk hierboven genoemd element is hieronder iets nader toe te lichten: 

> Inkomen
De hoogte van uw inkomen is het uitgangspunt voor de berekening van een verantwoorde woonlast. Daarbij wordt gesproken van de zogenaamde woonquote, een percentage van uw bruto inkomen wat aangeeft hoe hoog uw woonlast maximaal mag zijn. Diverse instanties houden zich daar serieus mee bezig, zoals de Vereniging Eigen Huis, Nibud en de stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook is van belang of een 2e inkomen kan meetellen, en voor hoelang. Verder kan nog meespelen dat uw inkomen ook uit variabele bestanddelen is opgebouwd, bijvoorbeeld winst- en prestatie-afhankelijke beloningen. Als die (zoals meestalniet vast zijn, dan kan een gemiddelde van de laatste 3 jaar soms wel meetellen, soms tot een bepaald percentage gemaximeerd. Nederland kent trouwens een progressief belastingsysteem, wat inhoudt dat een hoger inkomen een zwaarder belastingtarief ontmoet, de fiscale bijtelling van de auto van de zaak kan zo een belastingvoordeel opleveren omdat uw hypotheekrente (wellicht voor een deel) daardoor juist 52% belastingvoordeel oplevert? De HypothekenMakelaar analyseert en adviseert, maakt u dus hier een afspraak!


Terug

> Bestendigheid van het inkomen en lopende kredieten
Ook van belang is of uw arbeidscontract vast en onbepaald is, of dat uw werkgever een intentieverklaring wil afgeven, of dat uw gemiddelde inkomen van de voorlaatste 3 jaar maatgevend zal kunnen zijn. Voor de zelfstandig ondernemer en DGA gelden hier de 3 laatste boekjaren en alle bijbehorende bewijsmiddelen zoals gunstig luidende jaarstukken, IB-aangiftes en IB-aanslagen. Als er reeds lopende persoonlijke kredieten zijn (auto, verzendhuis, termijnbetalingen, doorlopend krediet etc) dan tasten die de leencapaciteit stevig aan. Een foute (betalingsachterstanden, deurwaarders etc) vermelding daarvan bij BKR kan fataal zijn, dat moet soms eerst 5 jaar 'slijten'. De HypothekenMakelaar analyseert en adviseert, maakt u dus
hier een afspraak!

Terug

> Leeftijd en gezondheid
Uw leeftijd en gezondheid hebben invloed op de hoogte van de verzekeringspremie, maar wellicht ook op de bestendigheid van het inkomen. Als u tijdens de hypotheekduur bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt of met (pre)pensioen gaat zal uw bruto (en netto) inkomen immers dalen. De financier zal dus kunnen of als u al wat ouder bent zelfs moeten vragen naar bewijsmiddelen van uw inkomen tijdens uw pensioensituatie. Of zal u dringend adviseren om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Ook kan het zijn dat uw leeftijd en/of gezondheid verzekerbaarheid in de weg staan, in dat geval kan gezocht worden naar een andere aflossingsvorm: bijvoorbeeld een eenmalige beleggingsstorting of annuïtair aflossen? De HypothekenMakelaar analyseert en adviseert, maakt u dus hier een afspraak!

Terug

> Onderpand
Het onderpand is naast het inkomen, de belangrijkste zekerheid voor de geldverstrekker: bij wanbetaling mag hij uw woning desnoods laten executeren zonder tussenkomst van een rechter, ofwel hij mag gedwongen verkoop opeisen. Daarom zal geldverstrekker vragen om bewijsmiddelen die de "executiewaarde" staven, meestal is dat een recent taxatierapport, maar soms kan een "WOZ"-verklaring volstaan, en soms is juist ook opgave van de waardes vóór en nà verbouwen vereist. De HypothekenMakelaar.nl analyseert en adviseert, maakt u dus hier een afspraak voordat u de verkeerde taxatieopdracht geeft en zo onnodig kosten maakt.

Terug

> Hypotheekconstructie
De door u gekozen hypotheekconstructie beïnvloedt sterk de uiteindelijke netto woonlast: een 100% veilige (bank)spaarhypotheek is fantastisch, maar met de huidige gemiddelde woningprijs is een 100% afgedekte hypotheek slechts voor een enkeling financieel draagbaar. Vaak doet men daarom concessies aan de 100% zekerheid, of aan de 100% afdekking, en is een substantieel leningdeel 'aflossingsvrij'. En dat terwijl de rente nu nog maar 30 jaar aftrekbaar is en zwaar onder politiek vuur ligt! De HypothekenMakelaar analyseert en adviseert, maakt u dus hier een afspraak!

Terug


 > Inbreng Eigen Middelen
Als er eigen middelen in te brengen zijn, kan uw netto woonlast daarmee op diverse manieren naar een lager nivo worden gebracht. U kunt overwegen een lagere hypotheek te nemen, door uw eigen geld in de woning te investeren. Maar u kunt ook overwegen om een 1e hoge storting in uw spaarpolis of belegrekening te doen, vervolgpremies of -stortingen zullen dan lager worden. Dat levert dus elke maand weer een lagere maandlast op. Ook kunt u overwegen om een premiedepot aan te leggen, waaruit zoveel mogelijk premies geput kunnen worden. Uw netto woonlast blijft daarna beperkt tot de rentelast, de polis wordt immers betaald uit uw premiedepot. Ook is het mogelijk een potje aan te leggen waaruit u elke maand een vaste uitkering onttrekt, zodat uw woonlast omlaag gaat. Een goed gesprek met een Erkend Hypotheek Adviseur zal de beste keuze opleveren, want De HypothekenMakelaar analyseert en adviseert, maakt u dus
hier een afspraak!!

Terug

> Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Met de tot 2009 voortdurend gestegen woningprijzen, is de maandlast zeker voor starters een pittige. Bij onverwachte (en/of slecht verzekerde) problemen, zoals een overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, (echt)scheiding, kan het zijn dat u sneller dan gepland alweer min of meer gedwongen moet verkopen, terwijl u de ongeveer 8,5% kosten koper op dat moment nog niet heeft terugverdiend. Dan blijkt men in de praktijk een lelijke restschuld van tienduizenden euro's mee te slepen, tenzij u met NHG financierde. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) regeling biedt u namelijk een veilige garantie in geval van financiële problemen. Door deze extra financiële zekerheid bieden sommige geldverstrekkers wel tot 0,6% korting op de normale rente. Door op het NHG-logo te klikken kunt u indicatief berekenen waar u op uitkomt, De HypothekenMakelaar.nl beschikt uiteraard over professionele toetsprogramma’s waarin details zoals uw lopende kredietfaciliteiten ook meegewogen worden. Maatschappijen hebben daarnaast ieder nog wel hun heel eigen criteria, waarbij de leencapaciteit vaak veel ruimer is, ook die berekening maakt De HypothekenMakelaar.nl graag voor u, maakt u dus hier een afspraak!

Terug

> Bijleenregeling
De recent (01-01-04) ingevoerde bijleenregeling zorgt ervoor dat niet al uw hypotheekrente aftrekbaar zou kunnen zijn. Als u (nog niet verdampte) eigenwoningreserve heeft doordat u na 01-01-2004 overwaarde toucheerde uit de succesvolle verkoop van een eigen woning, kan soms niet alle rente van de nieuwe hypotheek aftrekbaar zijn. Dat kan dus van cruciaal belang zijn voor de berekening uw nieuwe netto woonlast. Ook dat zal dus de vraag beïnvloeden, "hoeveel kan ik lenen?". Op de pagina "bijlenen", vindt u hierover meer informatie en een eenvoudige rekenmodule vindt u hier.

Terug

 

> Direct berekenen en aanvragen peroonlijk krediet
Tijd voor een nieuwe auto, of een compleet nieuwe inrichting?  Gelukkig kunt u bij VerbijsterendAdvies.nl gemakkelijk wat bijfinancieren om uw plannen snel te realiseren. Een doorlopend krediet kan dan in de meeste gevallen een handige oplossing zijn. Zodra het krediet niet meer nodig is, mag het openstaande saldo namelijk ineens en zonder boete ingelost worden. Zo betaalt u dus nooit meer rente dan nodig is, en alleen over hetgeen u feitelijk geleend heeft.

Dat schijn soms bedriegt blijkt wel uit de volgende waarschuwing. Een aantal financierings-kolossen, die u regelmatig op tv en in allerlei bladen tegenkomt, blijken uiteindelijk 1 centraal gedirigeerd verkoopkanaal te vormen. Met verschillende merknamen "Leen goedkoop bij Joop, Leen snel bij tante Nel" , wordt op zijn minst de indruk gewekt van concurrerende instellingen, maar hoe serieus is die concurrentie? Ook blijkt dat er vaak andere verplichte producten meeliften, als voorwaarde voor een financiering. Bijvoorbeeld een inkomensbeschermer, of een spaarplan. Voordat u rentetarieven vergelijkt, laat u zich dus eerst goed informeren van de randvoorwaarden, en van de verplichte winkelnering die ongewenst meelift!

Speelt uw financiering op langere termijn, dan kan het zinvol zijn om een financiering op basis van uw woning te overwegen. Door de zekerheidstelling van uw woonhuis, ligt het rentetarief namelijk veel lager. Maar natuurlijk kunnen er dan wel extra kosten om de hoek komen, zoals 1% afsluitkosten en de kosten van taxatie en de notaris. Als u een zogenaamde verhoogde inschrijving heeft, dan valt de laatste kostenpost wellicht af. De Hypothekenmakelaar informeert u graag!

Terug

> Maximale Hypotheek berekenen
Voor een snelle hypotheek berekening waar u met slechts een paar gegevens al een serieuze basisindicatie heeft kunt u hier terecht.

Terug

>> Voor een persoonlijk of doorlopend krediet kunt u hier uw eigen aanvraag berekenen en zelfs digitaal indienen.

>> Voor een financiering op basis van de eigen woning, maakt u hier
een afspraak

>> U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

>> Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens.Terug
 Laatste update: 25/06/2019 10:33.39