DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Eerste eigen huis kopen, wellicht vindt u uw droomhuis HIER ?


Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken. De HypothekenMakelaar zet daarom hier voor u wat aandachtspunten op een rij.

Het is verstandig om als u woonruimte zoekt, éérst de afweging te maken tussen huren of kopen. Want huren, dat kan natuurlijk ook. Wanneer woningmarkten minder floreren, bijvoorbeeld bij stagnerende economie of sterk stijgende rentes, dan komt u misschien niet zo snel van uw eigen woning af, terwijl u een huurcontract gewoon kunt opzeggen. Maar als het kopen is geworden, omdat u kiest voor vermogensvorming en een hekel heeft aan voortdurend stijgende woonlasten, dan is de volgende stap die naar een Erkend Hypotheek Adviseur. Die kan bepalen hoeveel u verantwoord zou kunnen lenen. Rekening houdend met ±4% kosten koper (zoals taxatie, 2% overdrachtsbelasting, notariële en advies- en bemiddel- en overige kosten) en uw beschikbare eigen vermogen, weet u dan de maximale aankoopprijs "kosten koper". Met die wetenschap kunt u vervolgens op internet rondsnuffelen (kijk maar eens bij "interessant" bijv. Funda of Jaap etc) of een NVM of andere geregistreerde makelaar raadplegen. U kunt daar informeren wat er publiek te koop staat, maar de makelaar heeft ook een “stil bestand”. Dat zijn verkopers, die nog geen bord in de tuin willen, maar die eerst proberen om in stilte een koper te vinden. U kunt zich daar laten inschrijven als woningzoekende zodat u als eerste geïnformeerd wordt van alle nieuwe aanbiedingen. Via ons contact formulier kunt u een informatie- of offerteverzoek doen.

* AankoopTips van De HypothekenMakelaar.nl :wellicht vindt u uw droomhuis HIER


HypotheekOfferte of extra informatie aanvragen

Houd rekening met de ontwikkeling van een wijk
Als in een woonwijk veel verhuisd wordt en vaak veel te koop staat, is dat meestal niet zo positief. Waar echter maar zelden iets te koop staat, is daardoor meestal gewild. Weinig aanbod drijft de vraagprijs op. Woonwijken die wat ouder zijn, kunnen zich soms negatief ontwikkelen. Sommige wijken in grote steden zijn daardoor zelfs moeilijker te financieren. Oppassen dus, want je wilt straks ook nog een keer kunnen verhuizen?

terug

Informeer bij de gemeente naar bestemmingsplannen
Bij de gemeente kunt u zo binnenlopen om te informeren naar het huis en de wijk waar uw oog op is gevallen. De ambtenaar vindt het meestal leuk om u dan bestemmingsplannen en plattegronden van de omgeving te tonen. Dit soort belangrijk en toch simpel onderzoek, wordt zeker niet altijd gedaan, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn, niet vergeten dus!

terug

De makelaar onroerende zaken voor aankoopbemiddeling
Voor de aankoop kunt u zeker overwegen om een makelaar in te schakelen om u professioneel te informeren, te begeleiden en te behoeden voor kostbare fouten. Daarvoor bent u dan natuurlijk courtage verschuldigd, maar meestal verdient de aankoopmakelaar zichzelf dubbel en dwars terug ! De verkoper zal in moeilijker markten vaak een makelaar inschakelen, terwijl in goede tijden een eigen bord in de tuin al wonderen doet. Bedank dat wetten en regels voortdurend veranderen en dat u als particulier maar een paar keer in uw leven zo'n transactie verricht. neem dus geen onverantwoorde risico's en schakel een professional in !

terug

Check of verbouwingen met vergunning zijn gerealiseerd.
Als pas na uw aankoop zou blijken dat een (aanbouw)vergunning ontbreekt, dan zou de gemeente wel eens vervelend kunnen gaan doen, en desnoods herstel in oude situatie kunnen bedingen. Mogelijk is er al een te lange periode van "gedogen" verstreken, zodat de gemeente juridisch niet zo sterk staat, maar voorkomen is altijd beter dan genezenen. Wanneer de verkoper u onvoldoende kan overtuigen, loopt u dus even bij de gemeente afdeling bouwzaken binnen, om een en ander te verifiëren.

terug

De makelaar kan u laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd
Elk huis heeft zo zijn prijs, bepaald door met name de wijk, de ligging, grondoppervlakte en de woning zélf. De makelaar kan u uit een online verbinding met het kadaster, of uit nog beter geïnformeerde databases van makelaarsorganisaties laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd. Dat geeft u een beter beeld hoe reëel de vraagprijs is. Voor sommige bijzondere objecten is een goed vergelijk natuurlijk niet zo snel voorhanden, bijvoorbeeld monument, een voormalig bankgebouw of postkantoor die voor bewoning vrijkomt. Een professional kan u bijstaan !

terug
 

WETTELIJKE BEDENKTIJD EN SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE

Bij de koop door een particulier van een (perceel bestemd voor het bouwen van een) woonhuis, appartement of vakantiewoning is een schriftelijke koopovereenkomst wettelijk vereist. Mailverkeer kan op zich ook, maar dat kan te gemakkelijk misgaan, zeker geen aanbeveler dus ! Een mondelinge overeenkomst is voor de wet onvoldoende ! Bovendien geldt in dit geval (particuliere aankoop) een bedenktijd die in gaat op de dag dat de koper de door verkoper mede-ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen (en ten bewijze voor ontvangst getekend) ‘s nachts om 24u ingaand en eindigend in principe op de derde dag om 24.00 uur. Binnen deze periode kan de koper zonder opgave van redenen aan verkoper berichten dat hij de koopovereenkomst ontbindt en dat de koop dus niet doorgaat. Koper en verkoper mogen desgewenst zelfs afspreken dat de bedenktijd langer is dan drie dagen, en/of dat die eventueel identiek ook geldt voor verkoper. De minimale wettelijke duur voor de particuliere koper is in ieder geval minstens drie dagen.   Vanwege de toepasselijke Algemene Termijnenwet is  de bedenktijd in de praktijk echter vaak langer dan drie dagen. Want twee van de drie dagen mogen volgens die wet namelijk geen zaterdag, zon- of erkende feestdag zijn, desnoods bedenktijd te verlengen dus ! En als de bedenktijd afloopt op zo’n dag,  dan wordt de periode bovendien verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is. Voorbeeld: woensdag door allen ondertekend en voor ontvangst getekend, eindigt bedenktijd dus pas op zijn vroegst maandagnacht om 24u.  Het is wel zo verstandig om een bericht van ontbinden aankoop aangetekend te verzenden, dat voorkomt latere ongewenste problemen, of desnoods een dikke boete van 10% wegens niet afnemen !! 

terug


Informeer naar de mogelijkheid van een 'optie', u wint dan wat extra bedenktijd. 
Een mondelinge overeenkomst is voor de wet onvoldoende, las u hierboven, dat kan dus de bedenktijd rekken. Maar als u een unieke kans niet ineens aan de neus voorbij wilt zien gaan, leg het eea dan tijdig schriftelijk vast, want zonder legitieme overeenkomst geen deal ! Als een optie nemen mogelijk is, leg dan schriftelijk vast wat daarbij dan de exacte afspraak is, bijv. dat verkoper in de optietermijn van..-datum- ...u tot ..-datum- .... 24u niet aan een ander zal verkopen.  

terug

Vergeet niet uw wensenlijst consequent te volgen, aan welke zaken wilt u geen concessies doen
Om te voorkomen dat u tijdens een bezichtiging verliefd zou kunnen raken op bijvoorbeeld de prachtige designkeuken, is het goed van tevoren de woonwensen helder in kaart te brengen. Wat vindt u belangrijk voor het wooncomfort van uw eigen woning, en waaraan wilt u geen concessies doen:

  • Mag er sprake zijn van wat achterstallig onderhoud, bent uzelf handig, of moet u alles laten doen?
  • Hoeveel kamers wilt u minstens, hoeveel kids zijn er gepland?
  • Een tuin, hoe groot, houdt u van tuinieren, of prefereert u een balkon?
  • Bent u zonaanbidder, en moet de tuin dus op zuid liggen, of liever juist niet?!
  • Een garage, of is een schuurtje voldoende, wat voor hobby’s heeft u?
  • Vlakbij voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer, of is “achteraf” ook goed?
  • Meer van dit soort criteria vindt u in de lijst waarop u samen aankruist of u hieraan wel of geen concessies wilt doen.

Als u deze lijst consequent aanhoudt, is de kans dat u toch nog op het verkeerde huis verliefd wordt kleiner. Als niet al uw primaire voorwaarden zijn ingevuld. dan kan dat achteraf lelijk gaan opbreken! Het gemis aan bijvoorbeeld parkeerplaats, een goede stalling voor uw motor of ruimte voor uw hobby, gaat op den duur steeds meer irriteren! Als dat reden wordt om alweer snel te verkassen, is dat duur lesgeld! 

terug

U heeft onderzoeksplicht !
De verkoper mag aan de koper geen belangrijke zaken verzwijgen, op straffe van schadevergoeding of desnoods ongedaan maken van de verkoop. Desalniettemin rust op u een onderzoeksplicht: zaken die u had kunnen weten, zult u niet achteraf op het bordje van de verkoper kunnen leggen! Voor oudere bouw bijvoorbeeld mag eenieder bekend worden geacht, dat die vaak over minder isolatie beschikte, en dat er misschien nog loden pijpen en stoffen electra in zit, etcetera . Een bouwkundige inspectie kan dan geen overbodige luxe zijn, terwijl de kosten van een paar honderd euro relatief te verwaarlozen zijn!

terug

Taxatierapport
De taxatie van de woning is meestal noodzakelijk voor het verkrijgen van de hypotheek, maar soms is de WOZ-verklaring voldoende. Die WOZ-waarde kan al een aardige waarde-indicatie geven, informeer daar dus naar! Deze waardes kunnen u als koper helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs. De definitieve taxatie-opdracht kunt u het beste via een Erkende Hypotheek Adviseur regelen, die kan namelijk adviseren of de waarde vóór of nà verbouwing nodig of verstandiger is, en dat scheelt in de kosten. Niet alleen de kosten van de taxatie zélf, maar ook die van het toepasselijke rente tarief: NHG-, basis of toptarief? Steeds meer geldverstrekkers meten precies op tot hoever de makelaar buiten zijn vestigingsplaats mag taxeren, zonde van de kosten als u de opdracht al verstrekte aan de verkeerde taxateur!

terug

Pas op: een “voorlopig” koopcontract bindt u wel degelijk!
Heeft u overeenstemming bereikt over de prijs, dan wordt een 'voorlopig koopcontract' opgesteld. Maar let op: voorlopig betekent niet vrijblijvend! Het wil niet meer zeggen dan dat de “puntjes op de i “ nog gezet worden, maar de juridische overeenstemming is een feit. Vanaf de dag dat de koper het door verkoper mede getekende document ontvangt, gaan uw 3 (werk)dagen wettelijke bedenktijd in! Als u mondeling overeenstemde, is er juridisch ook al een overeenkomst, maar de verkoper zal moeten meewerken om vervolgens het schriftelijke koopcontract op te maken, want pas dan gaat uw bedenktijd lopen.

terug

Korting tot wel 0,6% (!) hypotheekrente en garantie mits u binnen het maximale grensbedrag NHG blijft!
Bij de aankoop van een woning krijgt u te maken met allerlei kosten. Een overzicht van de kosten rond de aankoop van een huis vindt u in het schema. Als u daarbij boven de jaarlijks aangepaste NHG grens uitgaat, zal de tot wel 0,6% oplopende rentekorting en de waardevolle garantieregeling aan uw neus voorbij gaan. Vraag De HypothekenMakelaar dus naar de voorwaarden, kosten en de actuele NHG kostengrens. Let op: NHG en bijbehorende rentekorting kan ook bij verbouwplannen van toepassing zijn, De HypothekenMakelaar informeert u graag!!

terug

Overdracht en oplevering
De overdracht of oplevering is de laatste fase van het koopproces. Inspecteer uw nieuwe woning vóór de definitieve oplevering en net voordat u bij de notaris de handtekeningen zet en de sleutels in ontvangst neemt. Min of meer onroerende zaken die u volgens koopcontract overnam, dienen aanwezig te zijn. Het huis dient in goede staat en leeg opgeleverd te worden.

terug

Nog meer aankooptips
Nog meer aankooptips, vindt u bij een ander huis kopen. Want die tips gelden ook voor degene die nog niet eerder een eigen huis kocht.

terug

 

U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

>Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens.


Dit onderdeel is onder contrstructie,Laatste update: 24/05/2019 09:52.44