DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.
    AFM vervangt Toezichthouder SER
 

Waar tot 2006 de Sociaal Economische Raad (SER) tientallen jaren toezicht hield op de assurantiebranche, is dit toezicht medio 2005 integraal overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nieuwe wet- en regelgeving volgen elkaar daarna in duizelingwekkende vaart op. De Financieel Dienstverlener wordt gaandweg wettelijk 'onder curatele' gesteld in de hoop daarmee de orde te herstellen die de grote 'postenjagers' achterlaten voor de wel conscientieuze adviesmarkt en de soms in totale ontreddering achtergelaten consument (Debacles Leaseplannen / DSB / Woekerpolissen / BankBonussen / Graaicultuur etc).

Wet Financiële Dienstverlening Wfd 01-01-2006

Op 1 januari 2006 is Wet Financiële Dienstverlening Wfd in werking getreden, die alle financieel dienstverleners onder andere verplichtte om een nieuwe vergunning aan te vragen en alle mutaties en belangrijke gebeurtenissen voortaan onmiddellijk te melden bij de nieuwe strenge toezichthouder AFM die reputatie schadende publicaties kan doen en zeer zware financiële sancties kan opleggen.  Kijkt u maar eens in het indrukwekkende archief

Wet Financieel Toezicht 01-01-2007  en Wft-register
AFM introduceerde in april 2006 het nieuwe digitale register voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Wfd is op 01-01-2007 alweer vervangen door Wft De Wet Financieel Toezicht.  Het nieuwe register bevat alle instellingen die op dit moment financiële diensten mogen verlenen. Het (Wfd)Wft-register is hier te vinden. Naast het (Wfd)Wft-register zijn hier ook alle andere openbare meldingen van AFM te raadplegen. Bijvoorbeeld de waarschuwingen over en sommeringen  aan marktpartijen
Het register is er voor consumenten die willen controleren of een financieel dienstverlener wel een vergunning heeft, en zo ja voor welke financiële diensten. Want niet iedereen mag zo maar in verzekeringen, pensioenen, hypotheken of financieringen bemiddelen zonder adequate kennis en kunde. Maar ook banken en verzekeraars gebruiken dit register actief, want zij zijn vanaf 1 mei 2006 verplicht om het register te toetsen voordat ze mogen (blijven) samenwerken met een financieel dienstverlener. Zonder relevante vergunningen mogen financieel dienstverleners immers niet actief zijn op de financiële markten, dat zou een economisch delict kunnen opleveren!
In het Wft-register is ook te zien in welke producten en diensten een financieel dienstverlener actief mag zijn. Ook wordt vermeld als een financieel dienstverlener optreedt als verbonden bemiddelaar. Dit laatste betekent dat er uitsluitend en exclusief wordt samengewerkt met een bepaalde bank, verzekeraar of kredietaanbieder, alles behalve onafhankelijk dus.
 
DienstenWijzer, Clientenovereenkomst en Dienstverleningsdocument 2009 
Vanaf 2009 moeten financieel dienstverleners in hun DienstenWijzer hun werkwijze en de wijze en hoogte van beloningen bij complexe producten transparant aan u melden, onze DienstenWijzer vindt u HIER. Bij beleggingen en complexe producten zult u een Dienstverleningsdocument en/of Clientenovereenkomst van ons aangeboden krijgen, zoals wettelijk voorgeschreven.

Terug

AFM publiceert regelmatig interessante brochures, die vindt u hier:

 
Folder Renterisico
Folder Beleggingshypotheek en risico

>> Alles over de Financiële Bijsluiter kunt u hier lezen.

>> Overige publicaties van AFM kunt u hier vinden.


Terug
 
VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is voor u 24 uur per dag bereikbaar!

Terug
 
>> Onze adres- en overige gegevens vindt u hier.

Terug

>> Onze registratie bij AFM vindt u bij register/ondernemingen/finacieel dienstverleners en ziet u hieronder:Laatste update: 16/11/2009 13:36.14