DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

                    De aankoop van uw tweede huis.


Met de toenemende welvaart, is het fenomeen "2e huis" dusdanig ingeburgerd dat de overheid ingreep op de fiscale aftrekbaarheid van de financiering daarvan. Het 2e huis, ongeacht waar ter wereld gelegen, behoort daarmee sinds 2001 in beginsel tot Box 3 voor de Nederlandse belastingplichtige particulier. En dat wil zeggen dat u over uw Box-3-waarde na aftrek van de bijbehorende financiering en uw relevante Box3 vrijstelling(en), in beginsel VermogensRendementsHeffing betaalt. In beginsel, omdat de regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing er vaak voor zal kunnen zorgen dat er feitelijk nauwelijks heffing resteert. Huurinkomsten zijn overigens daarentegen in Box-3 belastingvrij, althans zolang uw activiteiten door de fiscus nog als particulier worden gezien, en niet als professionele activiteit. Als dit laatse echter wel volledig het geval is, dan kunnen interessante aftrekposten ontstaan voor het onderhoud etc, maar pas op de kleine fiscale lettertjes!

De financiering van een 2e woning gaat het gemakkelijkst op basis van de overwaarde van de eigen woning in Nederland: dan weet u de Nederlandse financieringsvoorwaarden en u kunt van hieruit alles vrij snel en gemakkelijk financieel regelen. Waar dat evenwel niet kan, zal noodgedwongen wellicht zelfs een buitenlandse financiering gezocht moeten worden.

Maar voor het zover is, is het verstandig dat u eerst weet waaraan u begint. Zo haalden berichten de Nederlandse kranten dat in bepaalde ontwikkelingsgebieden in Spanje, de Project-Ontwikkelaar samen met lokale Spaanse gemeentes met snelle onteigeningsprocedures lappen grond zonder vergoeding terugvorderen ten behoeve van het ontwikkelen van gemeenschappelijke infrastructuur of zo. Hoe zit het bij latere verkoop, is de behaalde winst net als in Nederland belastingvrij? Kunt u als particulier zo maar aankopen, of kan dat beter via een entiteit zoals een op te richten buitenlandse BV? Hoe zit het met de buitenlandse successiewetgeving na een overlijden? Hoe werkt de markt in het land van uw dromen, en hoe werkt de makelaar? In Spanje bijvoorbeeld is 10% courtage maar heel gewoon, terwijl er ook wel wat spannende verhalen op te dissen zijn!

Bezint eer ge begint is een adagium wat zich door de eeuwen bewezen heeft, De HypothekenMakelaar heeft daarom ter plekke kundige specialisten in zijn netwerk om u bij uw keuze professioneel bij te staan. DeHypothekenMakelaar.nl brengt u graag in contact  met de juiste mensen zoals https://www.goedhartfinance.nl/


 

>U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

>Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens.


Laatste update: 06/01/2020 11:57.36